Хижи


Становище на Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България" относно проблемите на хижите в България


Уважаеми колеги и партньори,

Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България" благодари на всички за участието в Кръглата маса „Хижите в България - настояще и бъдеще”. Радваме се на конструктивния диалог, както и на подадената ръка от страна на Български Туристически съюз, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за приемане на наши предложения за промени в закона за туризма, на туристическите дружества и в частност хижарите за споделения опит.

Вярваме, че конкретните проблеми на хижите - собственост, форма на стопанисване, финансиране, категоризиране и много други, съвсем скоро ще намерят своето решение чрез промените в Закона за туризма и отделните наредби.

Оформи се общо становище за необходимостта от Правилник за дейността на хижите, както и за тяхното категоризиране според показатели като високопланинските условия, липсата на инфраструктурна мрежа, брой легла, електрифициране, водоизточник и т.н.

Нужно е да търсим по-добра реклама на хижите и увеличаване на посещаемостта! Има възможности за финансиране на социални групи, зелени училища и обучения от държавата и ЕС. Правилното функциониране на хижите, популяризирането на планинския туризъм, добрата реклама са част от нещата които ще увеличат посещаемостта на тези обекти.

С оглед на постигането на конкретни предложения във възможно най-кратки срокове по време на Кръглата маса постигнахме решение за създаване на следните работни комисии:

Комисия 1: Професия „хижар”
Участници - МИЕТ, БТС, АПХ, БААТ. Тук се включват обученията за хижари, както и определяне на правната рамка по професията „хижар”.

Комисия 2: Закон за туризма
Участници - МИЕТ, БТС, АПХ, БААТ, ТД „Академик”, МОСВ. Тук ще се обсъждат предложенията за допълнение на закона за туризма в частта „хижи”, категоризация на хижите според тяхното местоположение, достъп и други особености.

Комисия 3: Експлоатация на обектите
Участници - МИЕТ, БТС, АПХ, БААТ, МОСВ - дирекция води, дирекция отпадъци и басейнови дирекции, МЗ, ТД „Академик”, Ангел Боев - хижа „Плевен”, хижар „7те езера”, сдружение „Агролинк”. Тук ще се обсъждат проблемите и решенията за водоснабдяване, пречистване на води, управление на отпадъците, енергийна ефективност и туристически маркировки.

Комисия 4: Мониторинг
Участници - МИЕТ, БТС, БААТ, АПХ, МОСВ, МЗ, инж. Георги Петрушев. В тази комисия ще се определят методите за мониторинг и контрол върху дейността на хижите, органите за това и произичащите от този мониторинг последствия.

Разбира се, комисиите са отворени за нови участници в тях, освен гореизброените. Нека всеки, който желае да се включи, да изпрати свои контакти - име, е-мейл, телефон, както и организацията, която представлява.

Тук ще публикуваме актуалната информация по дейността на работните комисии, затова следете сайта на Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България".
Посетете и страницата ни във Facebook