Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България


Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България" е учредено на 12 ноември 1997 г. като доброволно сдружение с идеална цел на физически и юридически лица, обединени от общи професионални и хоби интереси, свързани с планината и природата.

Сдружението има за цел да подпомага и насърчава развитието на устойчив и екологичен туризъм в планинските и полупланинските райони на България, както и практикуването на спортове сред природата.

Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България" съдейства за повишаване на екологичната култура в планината, подпомага изграждането и подобряването на базисна инфраструктура, маркировка и екипировка в планините, и на катерачните обекти с цел безопасност, и работи активно за внедряване на единна система от изисквания към професионалната квалификация на планинския водач.

Ще продължават да се провеждат специализирани курсове с цел повишаване професионалната квалификация на членовете на Сдружението.

Голяма част от проектите на Сдружението се осъществяват с доброволния труд на нейните членове, преобладаващата част от които са динамични млади хора с университетско образование, богата езикова култура и широки познания за българските планини.

Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България" осъществява своята дейност в сътрудничество със сродни институции и организации, работещи за опазването на планините и развитието на планинския туризъм и инфраструктура.

Сдружението подпомага своите членове като:
Банкова сметка на "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България"
IBAN: BG39 STSA 9300 0028 0399 54 - Банка ДСК АД
BIC (банков идентификационен код): STSABGSFПосетете и страницата ни във Facebook