ДИПЛОМИРАНИ ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България"

актуален към 03.05.2017

Дипломирани планински водачи в АПХ.
Kликнете върху името на водача за повече информация и контакти - Само за активните членове на нашата асоциация!


Име Диплома № Говорими езици
1. АКТИАНО ТУРС ЕООД 201586746 Кирил Борисов Левтеров 070285/2007 А, Ф, Р
2. Албена Пламенова Ангелова 070273 / 2007 А, Р
3. Албена Стойчева Кирова 000384/2009 А
4. Алеко Антонов Държиков 019732/2014
5. Александър Анатолиев Серафимов 000396/2009 А, Исп
6. Александър Георгиев Алексиев 032710 / 2006 И, А
7. Александър Методиев Шопов 070289/2007 П
8. Александър Николаев Николов 032702/2006 А, Р
9. Александър Николаев Сивков 063011/2012 А
10. Александър Христов Пенков 023368/2015 А, Р
11. Алекси Ивелинов Николов 045917/2016
12. Ана Огнянова Крумова 070276 / 2007 А, Н, И
13. Ана Стефанова Лулчева 032705 / 2006 А, Исп, Н
14. Ангел Борисов Калоферов 070287/2008
15. Ангел Цветанов Ангелов 032698 / 2006 А
16. Андреана Андреева Янкова 032713 / 2006 Ф, А, Исп
17. Андрей Иванов Янков 032715 / 2006 А, Р
18. Анна-Мария Атанасова Маркова
19. Антония Вичева Йорданова 023381/2016
20. Асен Цветанов Маринов 032727/2004 А, Г, Р, И
21. Ася Николаева Маркова 063014/2010
22. Ася Пламенова Трайчева - Вълчева 032681 / 2005 А, Ф, Н
23. Атанас Веселинов Стоилов 023363/2015
24. Атанас Мирославов Димитров 070787/2011 А
25. Атанас Николов Шуманов 032697 / 2006 А
26. Бенита Нисим Примо 045934/2016
27. Биляна Венциславова Николова 032704 / 2006 А, Н, И
28. Биляна Иванова Райкова 000397/2009 Ф, А, Н, Исп
29. Биляна Йорданова Василева 397-96 /2014
30. Благой Кръстев Пижев 023360/2015
31. Божил Николов Василев 023377/2016
32. Бойко Маринов Вълчев 032726 / 2005 Ф, А, И
33. Борис Василев Захариев 045942/2016
34. Борис Георгиев Дафов 023364/2015
35. Борис Тодоров Влаев 032689 / 2005 Исп, А, П
36. Боян Иванов Дочев 045921/2016 A
37. Боян Пламенов Шейтанов 045922/2016
38. Бранислав Енеев Бранков 045916/2016
39. Валери Александров Георгиев 070267 / 2007 А, Ф
40. Валери Петров Гайдаров 051174/2004 Ф
41. Ваня Бонкова Бонева 051168 / 2004 Н, А
42. Ваня Христова Кромбоа 045938/2016 А, Ф, Р
43. Васил Николов Тодев 032728 / 2005 А, Ф, Р
44. Васил Славчев Киров 070782/2011
45. Васил Тодоров Флоров 067752/2008
46. Василка Емануилова Габарева 045923/2016
47. Велика Венелинова Стоичкова 067751/2008 А, Ф
48. Велко Владимиров Мариянов 018700/2011 А
49. Венета Юлиянова Захариева 045909/2016
50. Венцислав Асенов Милушев 015112/2011
51. Венцислав Евгениев Йорданов 045926/2016
52. Вера Михайлова Тодорова 032721/2005 Ф
53. Верадина Русалинова Начева 032699/2006 Ф, А
54. Веселин Гаврилов Найденов 051180 / 2004 И
55. Веселин Георгиев Дургов 023372/2016
56. Веселина Енчова Шишкова 032708 / 2006 А, Ф
57. Владимир Ефтимов Зарков
58. Волфганг Браухле 018714/2012 А, Н
59. Върбан Благоев Тодоров 051153 / 2004 A, Р
60. Георги Владимиров Вълчев 023378/2016
61. Георги Димитров Палахутев 032679/2005 Н, А
62. Георги Иванов Божинов 045933/2016
63. Георги Йорданов Георгиев 070288 / 2008 Ф, Р, А
64. Георги Михайлов Мартинов 032694 / 2006 А
65. Георги Михайлов Михалев 070281 / 2007 А
66. Георги Николаев Зографов 052726 / 2018 А, Н
67. Георги Николов Шишманов 045915/2016
68. Георги Петров Пенов 045907/2016
69. Георги Райчев Райчев 045913/2016
70. Георги Христов Златарев 045940/2016
71. Гергана Димитрова Георгиева 051169 / 2004 Н
72. Гергана Иванова Германова 051167 / 2004 Ф, А
73. Гюнер Халим Пасаж 023355/2015
74. Дамян Красимиров Петков
75. Дейвид Калинов Петков 045930/2016
76. Деляна Желязкова Хаджииванова 018713/2012 А, Р
77. Деница Петрова Петрова 032707 / 2006 А, Исп
78. Десислава Александрова Иванова
79. Десислава Асенова Петрова 032700 / 2006 Р, А, Ф
80. Десислава Илиева Тончева 015128/2011 A
81. Десислава Каменова Петрова 051166 / 2004 А, Ф, Н, Р
82. Диана Петрова Ненова 045918/2016
83. Дилян Петров Тарашоев 051160 / 2004 Р, А, Ф
84. Диляна Мартинова Христова 045911/2016
85. Димитър Валериев Самунев 070277/2007 Исп, А
86. Димитър Велинов Василев 032716 / 2006
87. Димитър Йорданов Димитров
88. Димитър Любенов Митев 070280/2008
89. Димитър Николов Беров 015126/2011 А, Исп
90. Димитър Павлов Тахтаджийски 015124/ 2011
91. Димитър Събинов Нанчев 032712 / 2006 А, Ф
92. Димитър Тодоров Петров 051159 / 2004 А, Албански, Македонски, Сръбски
93. Димитър Янчев Колешев 053610/2013, ABK А, Р
94. Диян Желев Русев 015113/2011
95. Добромир Христов Добрев 032692 / 2006 А, Исп
96. Доника Станимирова Върбева 018715/2012 А, Н
97. Дочка Иванова Йосифова 032706 / 2006 Ф, Н, А
98. Драгомир Савков Груев 023358/2015
99. Драгомира Тодорова Раева 018705/2012 А, Исп
100. Евгени Николов Динчев 070260 / 2007 А, Р
101. Евгения Василева Манолова 019726/2014
102. Елица Чавдарова Ленева 018704/2012
103. Емил Ленков Енчев 000391/ 2009 А, Сръбски
104. Емилиян Валентинов Колевски 070785/2011
105. Желязко Минчев Мечков 023370/2016
106. Живко Димитров Жечев 019730/2014
107. Живко Момчев Момчев 000379/2009 А
108. Здравко Димчев Димитров 018702/2012
109. Зорица Димитрова Ставрева 070265 / 2007 Ф, А
110. Зорница Лазарова Георгиева 055828/2013 А, Н
111. ИНТО ДЪ УАЙЛД ООД 204321817 Христо Боянов Тумбев 045928/2016
112. Ива Свиленова Каймаканова 070780/2010 Ф
113. Ивайло Атанасов Тонев 032696 / 2006 А, Ф
114. Ивайло Ненков Ненов 015123/2011 А
115. Ивайло Огнянов Ботушаров 045912/2016 Полски, Немски, Английски, Руски
116. Иван Благоев Тодоров 018710/2012 А
117. Иван Иванов Динков 000380/2009 А, Р
118. Иван Иванов Дионисиев 063007/2013
119. Иван Христов Ганев 051151 / 2004 Ф
120. Иван Цветанов Илиев 070264 / 2007
121. Иво Викторов Данчев 051165 / 2004 А
122. Иво Генадиев Генадиев 045939/2016
123. Илиян Евтимов Дуков 067755/2008 А, Н, Р
124. Илияна Иванова Облакова 051156 / 2004 А, Ф, Р
125. Ирина Илиева Шаламандова 070282 / 2008 Исп, А
126. Йоана Теофилова Теофилова 000398/2013
127. Йоанна Николаева Георгиева - Атанасова 070266 / 2007 Ф, А
128. Йордан Валентинов Георгиев 22-13/2015
129. Йордан Иванов Самичков 051150 / 2004 Н, А
130. Йордан Йорданчов Антонов 045919/2016
131. Калина Анастасова Дамянова 051154 / 2004 Ф, И, А, Р
132. Калоян Николаев Ненков 045935/2016
133. Камен Петров Стефчев 051161 / 2004 Н
134. Камен Тодоров Дончев 051173 / 2004 Р, Ф
135. Катерина Георгиева Богачева-Милкотева 051158 / 2004 Н, А
136. Кирил Атанасов Добрев 018706/2012 А
137. Кирил Борисов Макаров 067754/2008
138. Кирил Георгиев Шопов 070275 / 2007 А
139. Кирил Петров Петров 051188 / 2004 Н, Ф, А
140. Кирил Тодоров Калоянов 067759/2008
141. Константин Радославов Славов 070790/2012
142. Константин Спасов Константинов 070271 / 2007
143. Костадин Валентинов Димов
144. Костадин Димитров Русков
145. Косьо Ивайлов Локмаджиев 019731/2014
146. Красимир Виденов Иванов 032686 / 2005 А, Р
147. Красимир Георгиев Радков 019729/2014
148. Кремена Златкова Златкова 070270 / 2007
149. Кристина Евтимова Струканска 000393/2009 А, И
150. Кристина Павлова Георгиева 067756/2008 А, Ф
151. Кънчо Анастасов Шипков 051155 / 2004 А
152. Лиляна Василева Василева 000385/2009 А, Ф
153. Лора Ненкова Димитрова 000389/2009 А, Ф
154. Лъчезар Петров Станчев 032684 / 2005 Исп
155. Люба Иванова Манолова 018703/2010 A, И, Н
156. Любен Любенов Грънчаров 032717/2006 А, Р
157. Любена Константинова Господинова - Ментешева 000382/2009
158. Любомир Николаев Колев
159. МОЯТА БЪЛГАРИЯ 176563002 Анастас Петров Величков 14-05/2015
160. Мануела Пламенова Димитрова 023367/2015
161. Маргарита Боримирова Ангелова 000387/2009 А, Исп
162. Маргарита Тошкова Кръстева 000394/2009 A, Н
163. Мария Георгиева Георгиева 070781/2011
164. Мария Георгиева Накова - Харачарова 019724/2014 А, Ф
165. Мария Пламенова Минева 018717/2012 А, Ф
166. Мария Разпопова
167. Мартин Иванов Бъчваров
168. Мартин Милков Маровски 070786/2011
169. Мая Любомирова Петкова 070272 / 2007 Ф, А
170. Милан Бориславов Рашевски 045914/2016
171. Милен Красимиров Методиев 015129/2011 А, Н
172. Милен Младенов Братанов 063018/2015
173. Милена Росимирова Падалска 067753/2008
174. Минчо Радославов Славов 015107/2010 А, Р, индонезийски
175. Мирослав Николаев Стоичков 015121/2011
176. Митко Трифонов Митев 000392/2009 Р
177. Михаил Георгиев Михайлов 067758/2008 А, Ф
178. Михаил Николаев Церовски 019737/2015
179. Михаил Орлинов Чачановски 018698/2012
180. Михаил Руменов Михов 032691 / 2006 Н, А
181. Младен Николов Николов 051164 / 2004 Н, А
182. Момчил Маргаритов Дамянов 051176 / 2004 Ф, А, Р
183. Момчил Тихомиров Цветанов 032693 / 2006 А, Р
184. НОМАДИЯ ООД 121912561 Орлин Маринов Илиев 070262 / 2007
185. Надежда Бориславова Карастоянова 019725/2014 А, Ф
186. Надежда Юлиeва Павлова
187. Надежда Юлиева Павлова 018708/2012 А
188. Надя Трифонова Янакиева 045927/2016
189. Наталия Йорданова Тодорова 018719/2012 А, Г
190. Никола Василев Иванов 000386/2009
191. Никола Владимиров Владов 015111/ 2010 Н
192. Никола Илиев Златинов 023371/2016
193. Николай Арсов Николов 023361/2015
194. Николай Георгиев Павлов 070263/2007 А, Р
195. Николай Захариев Грънчаров 000383/2009 Н
196. Николай Иванов Райков 015118/2011
197. Николай Пламенов Кожухаров 015120/ 2011 А
198. Огнян Бойков Коларов 023380/2016 А
199. Огнян Димитров Колев 070278/2008 Н, А
200. Орлин Иванов Койчев 018707/2012
201. Павел Красимиров Пеев 045920/2016 A
202. Павел Петров Павлов 070788/2011
203. Павел Цанков Алипиев 015117/2011
204. Перуз Хайк Егикян 023379/2016
205. Петър Анастасов Стоянов 018716/2012
206. Петър Атанасов Симеонов 051163 / 2004 Р, А, Ф
207. Петър Иванов Татарски 023369/2015
208. Петър Цонев Дочев 067757/2008
209. Пламен Атанасов Статев 015110/2010
210. Пламен Йорданов Деков 070783/2011
211. Радислав Георгиев Дъгарадин 032688 / 2005 А, Р
212. Ралица Асенова Дуцова 018712/2012 А
213. Розалина Илкова Илиева 045929/2016
214. Росен Светозаров Поцков 070279 / 2007 А, Р
215. Росица Боянова Лозанова 070286/2008 Н, А
216. Росица Павлова Радева 051162 / 2004 Ф, А, Р
217. Румен Алексиев Андонов 023375/2016 A
218. Румен Георгиев Рашков 051181 / 2004 А, Ф
219. Русан Русанов Стаменов 018718/2012 А, Н, Г
220. Руси Атанасов Енев 015119/ 2011
221. СВОБОДНИ ПЛАНИНИ 101672258 Георги Кръстев Георгиев 070261 / 2007 Ф, Р, А
222. Светлана Желязкова Желязкова 045937/2016 А
223. Светлин Кирилов Йорданов 023366/2015
224. Свидна Димитрова Михайлова 032683 / 2005 Исп, А, Ф
225. Силвия Руменова Генова 023362/2015
226. Симеон Бойчев Патарозлиев 045941/2016
227. Симеон Руменов Апостолов 063013/2013
228. Симеон Стоянов Манолов 032720/2007
229. Снежана Георгиева Дамянова
230. Спаска Пеева Пеева 032703 / 2006 А, Исп, Р
231. Станой Любенов Арабаджиев 016179/2011 (BTS k11) А, Р
232. Стела Кирилова Самунева
233. Стела Кирилова Стоянова 000381/2009 А
234. Стефан Ангелов Захариев 045910/2016
235. Стефан Бориславов Радев 000390/2009
236. Стоимен Димитров Билярски 070284 / 2007 Ф, А
237. Стойчо Георгиев Зарев 018699/2012 Р
238. Стоян Андреас Ставру 032687 / 2006 А
239. Таня Йорданова Даскалова 000377/2009
240. Теодор Петров Тодоров 032695 / 2006 А, Р, Ф
241. Теодора Валериева Величкова 045925/2016
242. Теодора Красимирова Маркова 015115/2011 А
243. Теодора Павлова Павлова 015114/2011 А, Н
244. Тимур Валериев Костов 018711/2012 Р, А
245. Тихомир Борисов Димитров 070784/2011 А
246. Тихомира Георгиева Златева 032719/2007
247. Тодор Димитров Димитров 032701 / 2006 А, Ф
248. Тодор Иванов Стефанов 070283 / 2007 А
249. Тодор Николов Якимов 070268 / 2007
250. Троян Цветанов Геров 051157 / 2004 Н
251. Христо Атанасов Николов 018709/2012 А
252. Христо Кирилов Иванов 034352/2005 А, Р
253. Христо Лъчезаров Иванов 023359/2015
254. Христо Симеонов Христов 000388/2009 А
255. Христо Стоянов Христов 015116/2011
256. Цвета Димитрова Билярска 070269 / 2007 Ф, А
257. Цветан Мариянов Костурков 000395/2009
258. Цветелина Миткова Цветкова 032711 / 2006 Н, А
259. Цветозар Маринов Станчев
260. Ценка Маринова Дякова 023357/2015
261. Чавдар Станиславов Иванов 063006/2013
262. Юлиян Красимиров Колев 063009/2014 А, Ф
263. Юлиян Руменов Варимезов 023365/2015
264. Явор Атанасов Петров 063017/2014
265. Явор Росенов Стоянов 063010/2014 А, Р
266. Явор Славов Стоянов 032690/2005 Ф, А, И, Р, Румънски
267. Ясен Димитров Димитров 032682 / 2005 А, Ф, Р


A Английски
Ф Френски
И Италиански
Исп Испански
Н Немски
П Португалски
Р Руски
Г Гръцки
Унг Унгарски


Посетете и страницата ни във Facebook