ДИПЛОМИРАНИ ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България"

актуален към 03.05.2017

Дипломирани планински водачи в АПХ.
Kликнете върху името на водача за повече информация и контакти - Само за активните членове на нашата асоциация!


Име Диплома № Говорими езици
1. Албена Пламенова Ангелова 070273 / 2007 А, Р
2. Албена Стойчева Кирова 000384/2009 А
3. Алеко Антонов Държиков 019732/2014
4. Александър Анатолиев Серафимов 000396/2009 А, Исп
5. Александър Валериев Бонов
6. Александър Георгиев Алексиев 032710 / 2006 И, А
7. Александър Методиев Шопов 070289/2007 П
8. Александър Николаев Николов 032702/2006 А, Р
9. Александър Николаев Сивков 063011/2012 А
10. Александър Христов Пенков 023368/2015 А, Р
11. Алекси Ивелинов Николов 045917/2016
12. Ана Огнянова Крумова 070276 / 2007 А, Н, И
13. Ана Стефанова Лулчева 032705 / 2006 А, Исп, Н
14. Анастас Петров Величков МОЯТА БЪЛГАРИЯ 1765630 14-05/2015
15. Ангел Борисов Калоферов 070287/2008
16. Ангел Цветанов Ангелов 032698 / 2006 А
17. Андреана Андреева Янкова 032713 / 2006 Ф, А, Исп
18. Андрей Иванов Янков 032715 / 2006 А, Р
19. Анна-Мария Атанасова Маркова
20. Антония Вичева Йорданова 023381/2016
21. Асен Цветанов Маринов 032727/2004 А, Г, Р, И
22. Ася Николаева Маркова 063014/2010
23. Ася Пламенова Трайчева - Вълчева 032681 / 2005 А, Ф, Н
24. Атанас Асенов Миланов
25. Атанас Веселинов Стоилов 023363/2015
26. Атанас Иванов Говедаров 045813/24.10.2017
27. Атанас Мирославов Димитров 070787/2011 А
28. Атанас Николов Шуманов 032697 / 2006 А
29. Бенита Нисим Примо 045934/2016
30. Биляна Венциславова Николова 032704 / 2006 А, Н, И
31. Биляна Иванова Райкова 000397/2009 Ф, А, Н, Исп
32. Биляна Йорданова Василева 397-96 /2014
33. Благой Кръстев Пижев 023360/2015
34. Божил Николов Василев 023377/2016
35. Бойко Маринов Вълчев 032726 / 2005 Ф, А, И
36. Борис Александров Аршинков 045807/03.10.2017
37. Борис Василев Захариев 045942/2016
38. Борис Георгиев Дафов 023364/2015
39. Борис Тодоров Влаев 032689 / 2005 Исп, А, П
40. Борислав Емилов Александров
41. Борислав Руменов Димитров 045802/19.09.2017
42. Боян Иванов Дочев 045921/2016 A
43. Боян Пламенов Шейтанов 045922/2016
44. Бранислав Енеев Бранков 045916/2016
45. Валери Александров Георгиев 070267 / 2007 А, Ф
46. Валери Петров Гайдаров 051174/2004 Ф
47. Ваня Бонкова Бонева 051168 / 2004 Н, А
48. Ваня Христова Кромбоа 045938/2016 А, Ф, Р
49. Васил Николов Тодев 032728 / 2005 А, Ф, Р
50. Васил Славчев Киров 070782/2011
51. Васил Тодоров Флоров 067752/2008
52. Василка Емануилова Габарева 045923/2016
53. Велика Венелинова Стоичкова 067751/2008 А, Ф
54. Велко Владимиров Мариянов 018700/2011 А
55. Венета Юлиянова Захариева 045909/2016
56. Венцислав Асенов Милушев 015112/2011
57. Венцислав Евгениев Йорданов 045926/2016
58. Вера Михайлова Тодорова 032721/2005 Ф
59. Верадина Русалинова Начева 032699/2006 Ф, А
60. Веселин Гаврилов Найденов 051180 / 2004 И
61. Веселин Георгиев Дургов 023372/2016
62. Веселина Енчова Шишкова 032708 / 2006 А, Ф
63. Владимир Ефтимов Зарков
64. Волфганг Браухле 018714/2012 А, Н
65. Върбан Благоев Тодоров 051153 / 2004 A, Р
66. Георги Владимиров Вълчев 023378/2016
67. Георги Димитров Палахутев 032679/2005 Н, А
68. Георги Иванов Божинов 045933/2016
69. Георги Йорданов Георгиев 070288 / 2008 Ф, Р, А
70. Георги Кръстев Георгиев СВОБОДНИ ПЛАНИНИ 101672258 070261 / 2007 Ф, Р, А
71. Георги Михайлов Мартинов 032694 / 2006 А
72. Георги Михайлов Михалев 070281 / 2007 А
73. Георги Николаев Зографов 052726 / 2018 А, Н
74. Георги Николов Шишманов 045915/2016
75. Георги Петров Пенов 045907/2016
76. Георги Райчев Райчев 045913/2016
77. Георги Христов Златарев 045940/2016
78. Гергана Димитрова Георгиева 051169 / 2004 Н
79. Гергана Иванова Германова 051167 / 2004 Ф, А
80. Гюнер Халим Пасаж 023355/2015
81. Дамян Красимиров Петков ?-17 ? 045804/26.09.2017
82. Дейвид Калинов Петков 045930/2016
83. Деляна Желязкова Хаджииванова 018713/2012 А, Р
84. Деница Петрова Петрова 032707 / 2006 А, Исп
85. Десислава Александрова Иванова
86. Десислава Асенова Петрова 032700 / 2006 Р, А, Ф
87. Десислава Илиева Тончева 015128/2011 A
88. Десислава Каменова Петрова 051166 / 2004 А, Ф, Н, Р
89. Диана Петрова Ненова 045918/2016
90. Дилян Илиянов Николов 045805/26.09.2017
91. Дилян Петров Тарашоев 051160 / 2004 Р, А, Ф
92. Диляна Мартинова Христова 045911/2016
93. Димитър Валериев Самунев 070277/2007 Исп, А
94. Димитър Велинов Василев 032716 / 2006
95. Димитър Йорданов Димитров 045800/12.09.2017
96. Димитър Любенов Митев 070280/2008
97. Димитър Николов Беров 015126/2011 А, Исп
98. Димитър Павлов Тахтаджийски 015124/ 2011
99. Димитър Събинов Нанчев 032712 / 2006 А, Ф
100. Димитър Тодоров Петров 051159 / 2004 А, Албански, Македонски, Сръбски
101. Димитър Янчев Колешев 053610/2013, ABK А, Р
102. Димчо Стоянов Вичев 045814/28.12.2017
103. Диян Желев Русев 015113/2011
104. Добромир Христов Добрев 032692 / 2006 А, Исп
105. Доника Станимирова Върбева 018715/2012 А, Н
106. Дочка Иванова Йосифова 032706 / 2006 Ф, Н, А
107. Драгомир Савков Груев 023358/2015
108. Драгомира Тодорова Раева 018705/2012 А, Исп
109. Евгени Николов Динчев 070260 / 2007 А, Р
110. Евгения Василева Манолова 019726/2014
111. Ели Олегова Сокерова 045815/28.12.2017
112. Елица Чавдарова Ленева 018704/2012
113. Емил Ленков Енчев 000391/ 2009 А, Сръбски
114. Емилиян Валентинов Колевски 070785/2011
115. Желязко Минчев Мечков 023370/2016
116. Живко Димитров Жечев 019730/2014
117. Живко Момчев Момчев 000379/2009 А
118. Здравко Димчев Димитров 018702/2012
119. Зорица Димитрова Ставрева 070265 / 2007 Ф, А
120. Зорница Лазарова Георгиева 055828/2013 А, Н
121. Ива Свиленова Каймаканова 070780/2010 Ф
122. Ивайло Атанасов Тонев 032696 / 2006 А, Ф
123. Ивайло Ненков Ненов 015123/2011 А
124. Ивайло Огнянов Ботушаров 045912/2016 Полски, Немски, Английски, Руски
125. Иван Благоев Тодоров 018710/2012 А
126. Иван Иванов Динков 000380/2009 А, Р
127. Иван Иванов Дионисиев 063007/2013
128. Иван Петров Стоянов 045806/26.09.2017
129. Иван Христов Ганев 051151 / 2004 Ф
130. Иван Цветанов Илиев 070264 / 2007
131. Иво Викторов Данчев 051165 / 2004 А
132. Иво Генадиев Генадиев 045939/2016
133. Илиян Евтимов Дуков 067755/2008 А, Н, Р
134. Илияна Иванова Облакова 051156 / 2004 А, Ф, Р
135. Ирина Илиева Шаламандова 070282 / 2008 Исп, А
136. Йоана Теофилова Теофилова 000398/2013
137. Йоанна Николаева Георгиева - Атанасова 070266 / 2007 Ф, А
138. Йордан Валентинов Георгиев 22-13/2015
139. Йордан Иванов Самичков 051150 / 2004 Н, А
140. Йордан Йорданчов Антонов 045919/2016
141. Калина Анастасова Дамянова 051154 / 2004 Ф, И, А, Р
142. Калоян Николаев Ненков 045935/2016
143. Камен Петров Стефчев 051161 / 2004 Н
144. Камен Тодоров Дончев 051173 / 2004 Р, Ф
145. Катерина Георгиева Богачева-Милкотева 051158 / 2004 Н, А
146. Кирил Атанасов Добрев 018706/2012 А
147. Кирил Борисов Левтеров АКТАКТИАНО ТУРС ЕООД 20158 070285/2007 А, Ф, Р
148. Кирил Борисов Макаров 067754/2008
149. Кирил Георгиев Шопов 070275 / 2007 А
150. Кирил Петров Петров 051188 / 2004 Н, Ф, А
151. Кирил Тодоров Калоянов 067759/2008
152. Константин Огнянов Купенов
153. Константин Радославов Славов 070790/2012
154. Константин Спасов Константинов 070271 / 2007
155. Костадин Валентинов Димов
156. Костадин Димитров Русков
157. Косьо Ивайлов Локмаджиев 019731/2014
158. Красимир Виденов Иванов 032686 / 2005 А, Р
159. Красимир Георгиев Радков 019729/2014
160. Кремена Златкова Златкова 070270 / 2007
161. Кристина Евтимова Струканска 000393/2009 А, И
162. Кристина Павлова Георгиева 067756/2008 А, Ф
163. Кънчо Анастасов Шипков 051155 / 2004 А
164. Лилия Иванова Стойчева 045810/10.10.2017
165. Лиляна Василева Василева 000385/2009 А, Ф
166. Лора Ненкова Димитрова 000389/2009 А, Ф
167. Лъчезар Петров Станчев 032684 / 2005 Исп
168. Люба Иванова Манолова 018703/2010 A, И, Н
169. Любен Любенов Грънчаров 032717/2006 А, Р
170. Любена Константинова Господинова - Ментешева 000382/2009
171. Любомир Боянов Свитков 045801/19.09.2017
172. Любомир Николаев Колев
173. Мануела Пламенова Димитрова 023367/2015
174. Маргарита Боримирова Ангелова 000387/2009 А, Исп
175. Маргарита Тошкова Кръстева 000394/2009 A, Н
176. Мария Георгиева Георгиева 070781/2011
177. Мария Георгиева Накова - Харачарова 019724/2014 А, Ф
178. Мария Пламенова Минева 018717/2012 А, Ф
179. Мария Разпопова
180. Марияна Георгиева Големинова 045811/10.10.2017
181. Мартин Иванов Бъчваров 045797/05.09.2017
182. Мартин Милков Маровски 070786/2011
183. Мая Любомирова Петкова 070272 / 2007 Ф, А
184. Милан Бориславов Рашевски 045914/2016
185. Милен Красимиров Методиев 015129/2011 А, Н
186. Милен Младенов Братанов 063018/2015
187. Милена Росимирова Падалска 067753/2008
188. Мина Ивова Неделчева 045798/05.09.2017
189. Минчо Радославов Славов 015107/2010 А, Р, индонезийски
190. Мирослав Николаев Стоичков 015121/2011
191. Митко Трифонов Митев 000392/2009 Р
192. Михаил Георгиев Михайлов 067758/2008 А, Ф
193. Михаил Николаев Церовски 019737/2015
194. Михаил Орлинов Чачановски 018698/2012
195. Михаил Руменов Михов 032691 / 2006 Н, А
196. Младен Николов Николов 051164 / 2004 Н, А
197. Момчил Маргаритов Дамянов 051176 / 2004 Ф, А, Р
198. Момчил Тихомиров Цветанов 032693 / 2006 А, Р
199. Надежда Бориславова Карастоянова 019725/2014 А, Ф
200. Надежда Юлиeва Павлова
201. Надежда Юлиева Павлова 018708/2012 А
202. Надя Трифонова Янакиева 045927/2016
203. Наталия Йорданова Тодорова 018719/2012 А, Г
204. Никола Василев Иванов 000386/2009
205. Никола Владимиров Владов 015111/ 2010 Н
206. Никола Илиев Златинов 023371/2016
207. Николай Арсов Николов 023361/2015
208. Николай Георгиев Павлов 070263/2007 А, Р
209. Николай Захариев Грънчаров 000383/2009 Н
210. Николай Иванов Райков 015118/2011
211. Николай Пламенов Кожухаров 015120/ 2011 А
212. Огнян Бойков Коларов 023380/2016 А
213. Огнян Димитров Колев 070278/2008 Н, А
214. Орлин Иванов Койчев 018707/2012
215. Орлин Маринов Илиев НОМАДИЯ ООД 121912561 070262 / 2007
216. Павел Красимиров Пеев 045920/2016 A
217. Павел Петров Павлов 070788/2011
218. Павел Цанков Алипиев 015117/2011
219. Перуз Хайк Егикян 023379/2016
220. Петър Анастасов Стоянов 018716/2012
221. Петър Атанасов Симеонов 051163 / 2004 Р, А, Ф
222. Петър Иванов Татарски 023369/2015
223. Петър Цонев Дочев 067757/2008
224. Пламен Атанасов Статев 015110/2010
225. Пламен Йорданов Деков 070783/2011
226. Радислав Георгиев Дъгарадин 032688 / 2005 А, Р
227. Ралица Асенова Дуцова 018712/2012 А
228. Розалина Илкова Илиева 045929/2016
229. Росен Светозаров Поцков 070279 / 2007 А, Р
230. Росица Боянова Лозанова 070286/2008 Н, А
231. Росица Павлова Радева 051162 / 2004 Ф, А, Р
232. Румен Алексиев Андонов 023375/2016 A
233. Румен Георгиев Рашков 051181 / 2004 А, Ф
234. Русан Русанов Стаменов 018718/2012 А, Н, Г
235. Руси Атанасов Енев 015119/ 2011
236. Светлана Желязкова Желязкова 045937/2016 А
237. Светлин Кирилов Йорданов 023366/2015
238. Свидна Димитрова Михайлова 032683 / 2005 Исп, А, Ф
239. Силвия Руменова Генова 023362/2015
240. Симеон Бойчев Патарозлиев 045941/2016
241. Симеон Руменов Апостолов 063013/2013
242. Симеон Стоянов Манолов 032720/2007
243. Снежана Георгиева Дамянова 045796/05.09.2017
244. Спаска Пеева Пеева 032703 / 2006 А, Исп, Р
245. Станой Любенов Арабаджиев 016179/2011 (BTS k11) А, Р
246. Стела Кирилова Самунева
247. Стела Кирилова Стоянова 000381/2009 А
248. Стефан Ангелов Захариев 045910/2016
249. Стефан Бориславов Радев 000390/2009
250. Стоимен Димитров Билярски 070284 / 2007 Ф, А
251. Стойчо Георгиев Зарев 018699/2012 Р
252. Стоян Андреас Ставру 032687 / 2006 А
253. Стоян Милчов Стоянов 045803/26.09.2017
254. Таня Йорданова Даскалова 000377/2009
255. Теодор Петров Тодоров 032695 / 2006 А, Р, Ф
256. Теодора Валериева Величкова 045925/2016
257. Теодора Красимирова Маркова 015115/2011 А
258. Теодора Павлова Павлова 015114/2011 А, Н
259. Тимур Валериев Костов 018711/2012 Р, А
260. Тихомир Борисов Димитров 070784/2011 А
261. Тихомира Георгиева Златева 032719/2007
262. Тодор Димитров Димитров 032701 / 2006 А, Ф
263. Тодор Иванов Стефанов 070283 / 2007 А
264. Тодор Николов Якимов 070268 / 2007
265. Троян Цветанов Геров 051157 / 2004 Н
266. Христо Атанасов Николов 018709/2012 А
267. Христо Боянов Тумбев ИНТО ДЪ УАЙЛД ООД 204321817 045928/2016 Английски, Руски
268. Христо Кирилов Иванов 034352/2005 А, Р
269. Христо Лъчезаров Иванов 023359/2015
270. Христо Симеонов Христов 000388/2009 А
271. Христо Стоянов Христов 015116/2011
272. Цвета Димитрова Билярска 070269 / 2007 Ф, А
273. Цветан Мариянов Костурков 000395/2009
274. Цветелина Миткова Цветкова 032711 / 2006 Н, А
275. Цветозар Маринов Станчев
276. Цветомир Данчев Гецов
277. Ценка Маринова Дякова 023357/2015
278. Чавдар Станиславов Иванов 063006/2013
279. Юлиян Красимиров Колев 063009/2014 А, Ф
280. Юлиян Руменов Варимезов 023365/2015
281. Явор Атанасов Петров 063017/2014
282. Явор Росенов Стоянов 063010/2014 А, Р
283. Явор Славов Стоянов 032690/2005 Ф, А, И, Р, Румънски
284. Ясен Димитров Димитров 032682 / 2005 А, Ф, Р


A Английски
Ф Френски
И Италиански
Исп Испански
Н Немски
П Португалски
Р Руски
Г Гръцки
Унг Унгарски


Посетете и страницата ни във Facebook