ДИПЛОМИРАНИ ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България"

актуален към 1.10.2020

Дипломирани планински водачи в АПХ.
Kликнете върху името на водача за повече информация и контакти - Само за активните членове на нашата асоциация!


Име Диплома № Говорими езици
1. Албена Пламенова Ангелова 070273 / 2007 А, Р
2. Албена Стойчева Кирова 000384/2009 А
3. Алеко Антонов Държиков 019732/2014 А, И
4. Александър Анатолиев Серафимов 000396/2009 А, Исп
5. Александър Валериев Бонов
6. Александър Георгиев Алексиев 032710 / 2006 И, А
7. Александър Йосифов Йосифов 062135/2019
8. Александър Методиев Шопов 070289/2007 П
9. Александър Николаев Николов 032702/2006 А, Р
10. Александър Николаев Сивков 063011/2012 А
11. Александър Христов Пенков 023368/2015 А, Р
12. Алекси Ивелинов Николов 045917/2016
13. Ана Огнянова Крумова 070276 / 2007 А, Н, И
14. Ана Стефанова Лулчева 032705 / 2006 А, Исп, Н
15. Анастас Петров Величков МОЯТА БЪЛГАРИЯ 1765630 14-05/2015
16. Ангел Борисов Калоферов 070287/2008
17. Ангел Цветанов Ангелов 032698 / 2006 А
18. Андреана Андреева Янкова 032713 / 2006 Ф, А, Исп
19. Андрей Иванов Янков 032715 / 2006 А, Р
20. Анна-Мария Атанасова Маркова
21. Антония Вичева Йорданова 023381/2016
22. Асен Цветанов Маринов 032727/2004 А, Г, Р, И
23. Ася Николаева Маркова 063014/2010
24. Ася Пламенова Трайчева - Вълчева 032681 / 2005 А, Ф, Н
25. Атанас Асенов Миланов
26. Атанас Веселинов Стоилов 023363/2015
27. Атанас Генков Генков 044888/2019 А
28. Атанас Иванов Говедаров 045813/24.10.2017
29. Атанас Мирославов Димитров 070787/2011 А
30. Атанас Николов Шуманов 032697 / 2006 А
31. Бенита Нисим Примо 045934/2016
32. Биляна Венциславова Николова 032704 / 2006 А, Н, И
33. Биляна Иванова Райкова 000397/2009 Ф, А, Н, Исп
34. Биляна Йорданова Братанова 397-96 /2014
35. Благой Кръстев Пижев 023360/2015
36. Божил Николов Василев 023377/2016
37. Бойко Маринов Вълчев 032726 / 2005 Ф, А, И
38. Борис Александров Аршинков 045807/03.10.2017
39. Борис Василев Захариев 045942/2016
40. Борис Владов Ангелов 052750/2018
41. Борис Георгиев Дафов 023364/2015
42. Борис Тодоров Влаев 032689 / 2005 Исп, А, П
43. Борислав Емилов Александров
44. Борислав Руменов Димитров 045802/19.09.2017
45. Боян Иванов Дочев 045921/2016 A
46. Боян Пламенов Шейтанов 045922/2016
47. Боян Руменов Василев 044875/2019
48. Бранислав Енеев Бранков 045916/2016
49. Валентина Георгиева Лекова – Станкова 045492/2017 (BTS) А
50. Валери Александров Георгиев 070267 / 2007 А, Ф
51. Валери Петров Гайдаров 051174/2004 Ф
52. Ваня Бонкова Бонева 051168 / 2004 Н, А
53. Ваня Христова Кромбоа 045938/2016 А, Ф, Р
54. Васил Веселинов Каръков 044881/2019
55. Васил Николов Тодев 032728 / 2005 А, Ф, Р
56. Васил Славчев Киров 070782/2011
57. Васил Тодоров Флоров 067752/2008
58. Василка Емануилова Габарева 045923/2016
59. Велика Венелинова Стоичкова 067751/2008 А, Ф
60. Велко Владимиров Мариянов 018700/2011 А, Р
61. Венета Юлиянова Захариева 045909/2016
62. Венцислав Асенов Милушев 015112/2011
63. Венцислав Евгениев Йорданов 045926/2016
64. Вера Михайлова Тодорова 032721/2005 Ф
65. Вера Михайлова Тодорова 000861/2018
66. Верадина Русалинова Начева 032699/2006 Ф, А
67. Веселин Гаврилов Найденов 051180 / 2004 И
68. Веселин Георгиев Дургов 023372/2016
69. Веселин Иванов Крумов 052729/2018
70. Веселин Цветков Димитров 062434/2019
71. Веселина Енчова Шишкова 032708 / 2006 А, Ф
72. Виктория Христова Недялкова 052748/2018
73. Владимир Ефтимов Зарков
74. Владимир Петров Димитров 052728/2018 А, Р
75. Владимир Стефчов Павлов Cherni Osum
76. Владимир Тодоров Цветков 052751/2018
77. Волфганг Браухле 018714/2012 А, Н
78. Върбан Благоев Тодоров 051153 / 2004 A, Р
79. Георги Веселинов Бъчваров
80. Георги Владимиров Вълчев 023378/2016
81. Георги Георгиев Кожухаров 044879/2019
82. Георги Димитров Палахутев 032679/2005 Н, А
83. Георги Иванов Божинов 045933/2016
84. Георги Йорданов Георгиев 070288 / 2008 Ф, Р, А
85. Георги Кръстев Георгиев СВОБОДНИ ПЛАНИНИ 101672258 070261 / 2007 Ф, Р, А
86. Георги Мариов Блъсков 039899/2020 А, Г
87. Георги Михайлов Мартинов 032694 / 2006 А
88. Георги Михайлов Михалев 070281 / 2007 А
89. Георги Николаев Зографов 052726/2018 А, Н
90. Георги Николов Шишманов 045915/2016
91. Георги Петров Пенов 045907/2016
92. Георги Райчев Райчев 045913/2016
93. Георги Стефанов Пенев
94. Георги Христов Златарев 045940/2016
95. Георги Христов Казанджиев 039921/2020 А
96. Гергана Димитрова Георгиева 051169 / 2004 Н
97. Гергана Иванова Германова 051167 / 2004 Ф, А
98. Григор Станиславов Вътев 060356/2019 (BTS) А, Р
99. Гюнер Халим Пасаж 023355/2015
100. Дамян Красимиров Петков 045804/2017
101. Дамян Нанев Чолпанов
102. Дейвид Калинов Петков 045930/2016
103. Деляна Желязкова Хаджииванова 018713/2012 А, Р
104. Деница Петрова Петрова 032707 / 2006 А, Исп
105. Десислава Александрова Иванова
106. Десислава Асенова Петрова 032700 / 2006 Р, А, Ф
107. Десислава Илиева Тончева 015128/2011 A
108. Десислава Каменова Петрова 051166 / 2004 А, Ф, Н, Р
109. Диана Петрова Ненова 045918/2016
110. Дилян Илиянов Николов 045805/26.09.2017
111. Дилян Петров Тарашоев 051160 / 2004 Р, А, Ф
112. Диляна Мартинова Христова 045911/2016
113. Димитър Валериев Самунев 070277/2007 Исп, А
114. Димитър Велинов Василев 032716 / 2006
115. Димитър Йорданов Димитров 045800/2017
116. Димитър Любенов Митев 070280/2008
117. Димитър Николов Беров 015126/2011 А, Исп
118. Димитър Павлов Тахтаджийски 015124/ 2011
119. Димитър Събинов Нанчев 032712/2006 А, Ф
120. Димитър Тодоров Петров 051159 / 2004 А, Албански, Македонски, Сръбски
121. Димитър Янчев Колешев 053610/2013, ABK А, Р
122. Димчо Стоянов Вичев 045814/2017
123. Диян Желев Русев 015113/2011
124. Добромир Христов Добрев 032692/2006 А, Исп
125. Дони Антонов Филипов 039924/2020 А
126. Доника Станимирова Върбева 018715/2012 А, Н
127. Дочка Иванова Йосифова 032706 / 2006 Ф, Н, А
128. Драгомир Савков Груев 023358/2015
129. Драгомира Тодорова Раева 018705/2012 А, Исп
130. Евгени Николов Динчев 070260 / 2007 А, Р
131. Евгения Василева Манолова 019726/2014
132. Едуард Едуард Хаджолян 019736/2015 А
133. Ели Олегова Сокерова 045815/28.12.2017
134. Елица Чавдарова Ленева 018704/2012
135. Емил Ленков Енчев 000391/ 2009 А, Сръбски
136. Емилиян Валентинов Колевски 070785/2011
137. Желязко Минчев Мечков 023370/2016
138. Желязко Нанев Желязков
139. Живко Димитров Жечев 019730/2014
140. Живко Момчев Момчев 000379/2009 А
141. Захари Неделчев Недялков 052741/2018
142. Здравко Димчев Димитров 018702/2012
143. Зорица Димитрова Ставрева 070265 / 2007 Ф, А
144. Зорница Лазарова Георгиева 055828/2013 А, Н
145. Ива Свиленова Каймаканова 070780/2010 Ф
146. Ивайло Атанасов Тонев 032696 / 2006 А, Ф
147. Ивайло Ненков Ненов 015123/2011 А
148. Ивайло Огнянов Ботушаров 045912/2016 Полски, Немски, Английски, Руски
149. Ивайло Павлов Христов 052741/2018
150. Ивайло Христов Йонков 052723/2017
151. Иван Благоев Тодоров 018710/2012 А
152. Иван Иванов Динков 000380/2009 А, Р
153. Иван Иванов Дионисиев 063007/2013
154. Иван Иванов Мадин 052742/2018
155. Иван Олег Пандинов 046297/2016 А
156. Иван Петров Стоянов 045806/26.09.2017
157. Иван Христов Ганев 051151 / 2004 Ф
158. Иван Цветанов Илиев 070264 / 2007
159. Иво Атанасов Иванов 039923/2020
160. Иво Викторов Данчев 051165 / 2004 А
161. Иво Генадиев Генадиев 045939/2016
162. Илиян Евтимов Дуков 067755/2008 А, Н, Р
163. Илияна Иванова Облакова 051156 / 2004 А, Ф, Р
164. Ирина Илиева Шаламандова 070282 / 2008 Исп, А
165. Йоана Теофилова Теофилова 000398/2013
166. Йоанна Николаева Георгиева - Атанасова 070266 / 2007 Ф, А
167. Йонко Бойков Христов 044885/2019
168. Йордан Валентинов Георгиев 22-13/2015
169. Йордан Иванов Самичков 051150 / 2004 Н, А
170. Йордан Йорданчов Антонов 045919/2016
171. Йордан Кирилов Смолички 044890/2019
172. Калина Анастасова Дамянова 051154 / 2004 Ф, И, А, Р
173. Калоян Николаев Ненков 045935/2016
174. Камен Петров Стефчев 051161 / 2004 Н
175. Камен Тодоров Дончев 051173 / 2004 Р, Ф
176. Катерина Георгиева Богачева-Милкотева 051158 / 2004 Н, А
177. Катерина Георгиева Кожухарова 044870/2019
178. Кирил Атанасов Добрев 018706/2012 А
179. Кирил Борисов Левтеров АКТАКТИАНО ТУРС ЕООД 20158 070285/2007 А, Ф, Р
180. Кирил Борисов Макаров 067754/2008
181. Кирил Георгиев Шопов 070275 / 2007 А
182. Кирил Костадинов Костов ???/2004 А, Н
183. Кирил Петров Петров 051188 / 2004 Н, Ф, А
184. Кирил Тодоров Калоянов 067759/2008
185. Кольо Ташков Карастоянов 052735/2018
186. Константин Огнянов Купенов
187. Константин Петров Петров 044889/2019
188. Константин Радославов Славов 070790/2012
189. Константин Спасов Константинов 070271 / 2007
190. Костадин Валентинов Димов
191. Костадин Димитров Русков 023373/2016 А
192. Косьо Ивайлов Локмаджиев 019731/2014 А
193. Красимир Виденов Иванов 032686 / 2005 А, Р
194. Красимир Георгиев Радков 019729/2014
195. Красимир Любомиров Петков 052739/2018
196. Кремена Златкова Златкова 070270 / 2007
197. Кристина Евтимова Струканска 000393/2009 А, И
198. Кристина Павлова Георгиева 067756/2008 А, Ф
199. Кънчо Анастасов Шипков 051155 / 2004 А
200. Лилия Емилова Ангелова 047464/2019 (BTS) А
201. Лилия Иванова Стойчева 045810/10.10.2017
202. Лиляна Василева Василева 000385/2009 А, Ф
203. Лозан Красимиров Богданов 044892/2019
204. Лора Ненкова Димитрова 000389/2009 А, Ф
205. Лъчезар Петров Станчев 032684 / 2005 Исп
206. Люба Иванова Манолова 018703/2010 A, И, Н
207. Любен Любенов Грънчаров 032717/2006 А, Р
208. Любена Константинова Господинова - Ментешева 000382/2009
209. Любомир Боянов Свитков 045801/19.09.2017
210. Любомир Ванев Любенов 052730/2018
211. Любомир Младенов Младенов 052732/2018
212. Любомир Николаев Колев 019728/2015 А
213. Любослава Георгиева Станиславова 044873/2019
214. Людмила Валериева Стаменова
215. Майя Матеева Миланова
216. Мануела Пламенова Димитрова 023367/2015
217. Маргарита Боримирова Ангелова 000387/2009 А, Исп
218. Маргарита Тошкова Кръстева 000394/2009 A, Н
219. Марин Найденов Найденов 044874/2019
220. Мария Георгиева Георгиева 070781/2011
221. Мария Георгиева Накова - Харачарова 019724/2014 А, Ф
222. Мария Пламенова Минева 018717/2012 А, Ф
223. Мария Разпопова
224. Марияна Георгиева Големинова 045811/10.10.2017
225. Мартин Адел Алнахос 052746/2108
226. Мартин Иванов Бъчваров 045797/2017
227. Мартин Маринов Неделчев
228. Мартин Милков Маровски 070786/2011
229. Мартин Николаев Пазарджиев 044887/2019
230. Мартина Стоилова Йедек B-00283
231. Мая Любомирова Петкова 070272 / 2007 Ф, А
232. Мая Стоилова Стоилова ?-00256
233. Милан Бориславов Рашевски 045914/2016
234. Милен Красимиров Методиев 015129/2011 А, Н
235. Милен Младенов Братанов 063018/2015
236. Милена Росимирова Падалска 067753/2008 А, Р, Н
237. Мина Ивова Неделчева 045798/05.09.2017
238. Минчо Радославов Славов 015107/2010 А, Р, индонезийски
239. Мирослав Николаев Стоичков 015121/2011
240. Митко Трифонов Митев 000392/2009 Р
241. Михаил Георгиев Михайлов 067758/2008 А, Ф
242. Михаил Емилов Ангелов 044872/2019
243. Михаил Николаев Церовски 019737/2015
244. Михаил Орлинов Чачановски 018698/2012
245. Михаил Руменов Михов 032691/2006 Н, А
246. Младен Николов Николов 051164 / 2004 Н, А
247. Момчил Маргаритов Дамянов 051176 / 2004 Ф, А, Р
248. Момчил Тихомиров Цветанов 032693 / 2006 А, Р
249. Надежда Бориславова Карастоянова 019725/2014 А, Ф
250. Надежда Юлиева Павлова 018708/2012 А
251. Надя Трифонова Янакиева 045927/2016
252. Наталия Йорданова Тодорова 018719/2012 А, Г
253. Никола Василев Иванов 000386/2009
254. Никола Владимиров Владов 015111/ 2010 Н
255. Никола Илиев Златинов 023371/2016
256. Николай Арсов Николов 023361/2015
257. Николай Бориславов Георгиев 044894/2019
258. Николай Георгиев Вълковски 052724/2018
259. Николай Георгиев Павлов 070263/2007 А, Р
260. Николай Захариев Грънчаров 000383/2009 Н
261. Николай Иванов Райков 015118/2011
262. Николай Пламенов Кожухаров 015120/ 2011 А
263. Николай Тодоров Цъгов 052754/2019
264. Огнян Бойков Коларов 023380/2016 А
265. Огнян Димитров Колев 070278/2008 Н, А
266. Орлин Иванов Койчев 018707/2012
267. Орлин Маринов Илиев НОМАДИЯ ООД 121912561 070262 / 2007
268. Павел Красимиров Пеев 045920/2016 A
269. Павел Петров Павлов 070788/2011
270. Павел Цанков Алипиев 015117/2011
271. Перуз Хайк Егикян 023379/2016
272. Петър Анастасов Стоянов 018716/2012
273. Петър Атанасов Симеонов 051163 / 2004 Р, А, Ф
274. Петър Благоев Благоев 052738/2018
275. Петър Благоев Манушкин 044891/2019
276. Петър Иванов Татарски 023369/2015
277. Петър Красимиров Райков /2020
278. Петър Огнянов Георгиев /2020
279. Петър Цонев Дочев 067757/2008
280. Пламен Атанасов Статев 015110/2010
281. Пламен Йорданов Деков 070783/2011
282. Радислав Георгиев Дъгарадин 032688 / 2005 А, Р
283. Ралица Асенова Дуцова 018712/2012 А
284. Расем Локман Дауд 045816/2018
285. Розалина Илкова Илиева 045929/2016
286. Росен Руменов Талов
287. Росен Светозаров Поцков 070279 / 2007 А, Р
288. Росица Боянова Лозанова 070286/2008 Н, А
289. Росица Павлова Радева 051162 / 2004 Ф, А, Р
290. Румен Алексиев Андонов 023375/2016 A
291. Румен Георгиев Рашков 051181 / 2004 А, Ф
292. Румяна Емилова Йотова 052743/2018
293. Румяна Тодорова Христова 044878/2019
294. Русан Русанов Стаменов 018718/2012 А, Н, Г
295. Руси Атанасов Енев 015119/ 2011
296. Сашка Георгиева Витанова 052737/2018
297. Светлана Желязкова Желязкова 045937/2016 А
298. Светлин Кирилов Йорданов 023366/2015
299. Светлозар Руменов Найденов 052755/2019
300. Светослав Кирилов Зафиров 052727/2018
301. Свидна Димитрова Михайлова 032683 / 2005 Исп, А, Ф
302. Севдие Джемал Реджеб 186150/2020 А, Р, Турски
303. Силвия Руменова Генова 023362/2015
304. Симеон Бойчев Патарозлиев 045941/2016
305. Симеон Руменов Апостолов 063013/2013
306. Симеон Стоянов Манолов 032720/2007
307. Снежана Георгиева Дамянова 045796/2017
308. Спаска Пеева Пеева 032703 / 2006 А, Исп, Р
309. Стамен Тихомиров Тодоров 052744/2018
310. Станислав Радков Радков 052745/2018
311. Станислав Христов Попкостадинов 044882/2019
312. Станой Любенов Арабаджиев 016179/2011 (BTS k11) А, Р
313. Стела Кирилова Самунева
314. Стела Кирилова Стоянова 000381/2009 А
315. Стефан Ангелов Захариев 045910/2016
316. Стефан Бориславов Радев 000390/2009
317. Стефка Анастасова Димитрова 052731/2018
318. Стоимен Димитров Билярски 070284 / 2007 Ф, А
319. Стоимен Николаев Петков 052734/2018
320. Стойчо Георгиев Зарев 018699/2012 Р
321. Стоян Андреас Ставру 032687 / 2006 А
322. Стоян Милчов Стоянов 045803/26.09.2017
323. Таня Йорданова Даскалова 000377/2009
324. Теодор Петров Тодоров 032695 / 2006 А, Р, Ф
325. Теодор Стоилов Георгиев /2020
326. Теодора Валериева Величкова 045925/2016
327. Теодора Красимирова Маркова 015115/2011 А
328. Теодора Павлова Павлова 015114/2011 А, Н
329. Тимур Валериев Костов 018711/2012 Р, А
330. Тихомир Борисов Димитров 070784/2011 А
331. Тихомира Георгиева Златева 032719/2007
332. Тодор Димитров Димитров 032701 / 2006 А, Ф
333. Тодор Иванов Бонев
334. Тодор Иванов Стефанов 070283 / 2007 А
335. Тодор Николов Якимов 070268 / 2007
336. Тодор Петров Михайлов 044883/2019
337. Троян Цветанов Геров 051157 / 2004 Н
338. Христо Атанасов Николов 018709/2012 А
339. Христо Боянов Тумбев ИНТО ДЪ УАЙЛД ООД 204321817 045928/2016 Английски, Руски
340. Христо Кирилов Иванов 034352/2005 А, Р
341. Христо Лъчезаров Иванов 023359/2015
342. Христо Найденов Найденов
343. Христо Симеонов Христов 000388/2009 А
344. Христо Стоянов Христов 015116/2011
345. Цвета Димитрова Билярска 070269 / 2007 Ф, А
346. Цветан Мариянов Костурков 000395/2009
347. Цветелина Миткова Цветкова 032711 / 2006 Н, А
348. Цветозар Маринов Станчев
349. Цветомир Данчев Гецов 045817/2018
350. Ценка Маринова Дякова 023357/2015
351. Цочо Данчев Василешки 044880/2019
352. Чавдар Станиславов Иванов 063006/2013
353. Юлиян Василев Стоев 052733/2018
354. Юлиян Красимиров Колев 063009/2014 А, Ф
355. Юлиян Руменов Варимезов 023365/2015
356. Явор Атанасов Петров 063017/2014
357. Явор Росенов Стоянов 063010/2014 А, Р
358. Явор Славов Стоянов 032690/2005 Ф, А, И, Р, Румънски
359. Яни Фотев Чолаков
360. Ясен Димитров Димитров 032682 / 2005 А, Ф, Р


A Английски
Ф Френски
И Италиански
Исп Испански
Н Немски
П Португалски
Р Руски
Г Гръцки
Унг Унгарски


Посетете и страницата ни във Facebook