ДИПЛОМИРАНИ ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България"

актуален към 1.01.2024

Дипломирани планински водачи в АПХ.
Kликнете върху името на водача за повече информация и контакти - Само за активните членове на нашата асоциация!


Име Диплома № Говорими езици
1. Албена Здравкова Костадинова 045932 / 2017
2. Албена Пламенова Ангелова 070273 / 2007
3. Албена Стойчева Кирова 000384/2009 А
4. Алеко Антонов Държиков 019732/2014 А, И
5. Александър Анатолиев Серафимов 000396 / 2009 А, Исп
6. Александър Валериев Бонов
7. Александър Георгиев Алексиев 032710 / 2006
8. Александър Георгиев Вълчев 038328/2021
9. Александър Йосифов Йосифов 062135/2019
10. Александър Методиев Шопов 070289 / 2007 П
11. Александър Николаев Николов 032702 / 2006
12. Александър Николаев Сивков 063011/2012 А
13. Александър Христов Пенков 023368/2015 А, Р
14. Алекси Ивелинов Николов 045917/2016
15. Ана Стефанова Лулчева 032705 / 2006 А, Исп, Н
16. Анастас Петров Величков МОЯТА БЪЛГАРИЯ 1765630 14-05/2015
17. Ангел Борисов Калоферов 070287/2008
18. Ангел Димитров Колев 023359 / 2015
19. Ангел Цветанов Ангелов 032698 / 2006
20. Андреана Андреева Янкова 032713 / 2006
21. Андрей Иванов Янков 032715 / 2006
22. Анна-Мария Атанасова Маркова
23. Антонио Божидаров Здравков 231-18 / 2022
24. Антония Вичева Йорданова 023381/2016
25. Асен Цветанов Маринов 032727 / 2004 А, Г, Р, И
26. Ася Николаева Маркова 063014/2010
27. Ася Пламенова Трайчева - Вълчева 032681 / 2005
28. Атанас Асенов Миланов
29. Атанас Валериев Китев A
30. Атанас Веселинов Стоилов 023363/2015
31. Атанас Генков Генков 044888/2019 А
32. Атанас Димитров Ставрев 040074 / 2021
33. Атанас Иванов Говедаров 045813/2017
34. Атанас Мирославов Димитров 070787 / 2011
35. Атанас Николов Шуманов 032697 / 2006
36. Атанас Петров Бойклиев 040083 / 2021
37. Бенита Нисим Примо 045934/2016
38. Биляна Венциславова Николова 032704 / 2006 А, Н, И
39. Биляна Иванова Райкова 000397/2009 Ф, А, Н, Исп
40. Биляна Йорданова Василева 397-96/2014
41. Благой Кръстев Пижев 023360/2015
42. Божил Николов Василев 023377/2016
43. Бойчо Георгиев Стайкков 040087 / 2021
44. Борис Александров Аршинков 045807/2017
45. Борис Василев Захариев 045942/2016
46. Борис Владов Ангелов 052750/2018
47. Борис Георгиев Дафов 023364/2015
48. Борис Тодоров Влаев 032689 / 2005
49. Борислав Емилов Александров
50. Борислав Руменов Димитров 045802/2017
51. Боян Вълчев Симеонов 040075 / 2021
52. Боян Иванов Дочев 045921/2016 A
53. Боян Пламенов Шейтанов 045922/2016
54. Боян Руменов Василев 044875/2019
55. Бранислав Енеев Бранков 045916/2016 A
56. Бранислав Миладинов Киров 038331 / 2021
57. Вадим Борисов Соколов 040066 / 2021
58. Валентина Георгиева Лекова – Станкова 045492/2017 (BTS) А
59. Валери Александров Георгиев 070267 / 2007
60. Валери Петров Гайдаров 051174 / 2004
61. Ваня Бонкова Бонева 051168 / 2004 Н, А
62. Ваня Димитрова Димитрова 00329/2020
63. Ваня Христова Кромбоа 045938/2016 А, Ф, Р
64. Васил Веселинов Каръков 044881/2019
65. Васил Николов Тодев 032728 / 2005
66. Васил Славчев Киров 070782 / 2011
67. Васил Тодоров Флоров 067752 / 2008
68. Василка Емануилова Габарева 045923/2016
69. Велика Венелинова Стоичкова 067751 / 2008
70. Велко Владимиров Мариянов 018700 / 2012 А, Р
71. Венета Юлиянова Захариева 045909/2016
72. Венцислав Асенов Милушев 015112 / 2011
73. Венцислав Евгениев Йорданов 045926/2016
74. Вера Михайлова Тодорова 000861/2018
75. Верадина Русалинова Начева 032699 / 2006
76. Веселин Гаврилов Найденов 051180 / 2004
77. Веселин Георгиев Дургов 023372/2016
78. Веселин Димитров Станев 038171 / 2022 А, Р
79. Веселин Иванов Крумов 052729/2018
80. Веселин Иванов Николов 00350/2021 (ABK)
81. Веселин Цветков Димитров 062434/2019
82. Веселина Енчова Шишкова 032708 / 2006 А, Ф
83. Виктор Костов Зидаров 038330 / 2021
84. Виктория Христова Недялкова 052748/2018
85. Владимир Ефтимов Зарков
86. Владимир Петров Димитров 052728/2018 А, Р
87. Владимир Стефчов Павлов Cherni Osum
88. Владимир Тодоров Цветков 052751/2018
89. Волфганг Браухле 018714 / 2012 А, Н
90. Върбан Благоев Тодоров 051153 / 2004
91. Георги Веселинов Бъчваров 039927 / 2020
92. Георги Владимиров Вълчев 023378/2016
93. Георги Георгиев Кожухаров 044879/2019
94. Георги Димитров Палахутев 032679 / 2005 А, Н
95. Георги Иванов Божинов 045933/2016
96. Георги Йорданов Георгиев 070288 / 2008
97. Георги Кръстев Георгиев 070261 / 2007
98. Георги Мариов Блъсков 039899/2020 А, Г
99. Георги Михайлов Мартинов 032694 / 2006
100. Георги Михайлов Михалев 070281 / 2007
101. Георги Николаев Зографов 052726/2018 А, Н
102. Георги Николов Шишманов 045915/2016
103. Георги Петров Пенов 045907/2016
104. Георги Райчев Райчев 045913/2016
105. Георги Христов Златарев 045940/2016
106. Георги Христов Казанджиев 039921/2020 А
107. Гергана Димитрова Георгиева 051169 / 2004 Н
108. Гергана Иванова Германова 051167 / 2004
109. Григор Станиславов Вътев 060356/2019 (BTS) А, Р
110. Гюнер Халим Пасаж 023355/2015
111. Дамян Красимиров Петков 045804/2017
112. Дамян Нанев Чолпанов
113. Дейвид Калинов Петков 045930/2016
114. Деляна Здравкова Хаджииванова 018713 / 2012
115. Деница Петрова Петрова 032707 / 2006
116. Десислава Александрова Иванова 063016 / 2015
117. Десислава Асенова Петрова 032700 / 2006
118. Десислава Илиева Тончева 015128 / 2011
119. Десислава Каменова Петрова 051166 / 2004
120. Диана Петрова Ненова 045918/2016
121. Дилян Илиянов Николов 045805/2017
122. Дилян Петров Тарашоев 051160 / 2004
123. Диляна Мартинова Христова 045911/2016
124. Димитър Валериев Самунев 070277 / 2007 А, Исп
125. Димитър Василев Георгиев 040084 / 2021
126. Димитър Велинов Василев 032716 / 2006
127. Димитър Георгиев Шапков 040076 / 2021
128. Димитър Емилов Семов B-00332 /2021 (BTS)
129. Димитър Йорданов Димитров 045800/2017
130. Димитър Костадинов Митев 040067 / 2021
131. Димитър Любенов Митев 070280 / 2008
132. Димитър Люсиен Димов 019738 / 2015
133. Димитър Николов Беров 015126 / 2011
134. Димитър Павлов Тахтаджийски 015124 / 2011
135. Димитър Събинов Нанчев 032712 / 2006 А, Ф
136. Димитър Тодоров Петров 051159 / 2004 А, Албански ,Македонски, Сръбски
137. Димитър Янчев Колешев 053610/2013 (ABK) А, Р
138. Димо Ивайлов Христов B-00315 /2020 (BTS)
139. Димчо Стоянов Вичев 045814/2017
140. Диян Желев Русев 015113 / 2011
141. Добромир Христов Добрев 032692 / 2006 А, Исп
142. Дони Антонов Филипов 039924/2020 А
143. Доника Станимирова Върбева 018715 / 2012
144. Дочка Иванова Йосифова 032706 / 2006
145. Драгомир Савков Груев 023358/2015
146. Драгомира Тодорова Раева 018705 / 2012
147. Евгени Николов Динчев 070260 / 2007 А, Р
148. Евгения Василева Манолова 019726/2014
149. Евгения Здравкова Михайлова 040068 / 2021
150. Едуард Георгиев Благоев 063015 / 2015
151. Едуард Едуард Хаджолян 019736/2015 А
152. Екатерина Петрова Стоянова 040077 / 2021
153. Елена Ивайлова Татарова 040069 / 2021
154. Ели Олегова Сокерова 045815/2017
155. Елица Чавдарова Ленева 018704/2012
156. Емил Иванов Иванов 019727 / 2014
157. Емил Ленков Енчев 000391 / 2009
158. Емилиян Валентинов Колевски 070785 / 2011
159. Желязко Жечев Желязков 038332 / 2021
160. Желязко Минчев Мечков 023370/2016
161. Желязко Нанев Желязков 038383 / 2021
162. Жени Емилова Костадинова 039925 / 2020
163. Живко Димитров Жечев 019730/2014
164. Живко Момчев Момчев 000379 / 2009 A
165. Захари Димитров Димитров 032852 / 2022
166. Захари Неделчев Недялков 052741/2018
167. Захари Николов Попов 038172 / 2022 A
168. Здравко Димчев Димитров 018702/2012
169. Зорица Димитрова Ставрева 070265 / 2007
170. Зорница Лазарова Георгиева 055828/2013 А, Н
171. Ива Свиленова Каймаканова 070780 / 2010
172. Ивайло Атанасов Тонев 032696 / 2006
173. Ивайло Ненков Ненов 015123 / 2011 A
174. Ивайло Огнянов Ботушаров 045912/2016 Полски, Немски, Английски, Руски
175. Ивайло Павлов Христов 052741/2018
176. Ивайло Радашев Попов 044896 / 2020
177. Ивайло Христов Йонков 052723/2017
178. Иван Благоев Тодоров 018710 / 2012
179. Иван Василев Миладинов 32855/2022
180. Иван Иванов Динков 000380/2009 А, Р
181. Иван Иванов Дионисиев 063007/2013
182. Иван Иванов Мадин 052742/2018
183. Иван Калинов Гечев 040070 / 2021
184. Иван Олег Пандинов 046297/2016 А
185. Иван Петров Стоянов 045806/2017
186. Иван Христов Ганев 051151 / 2004 Ф
187. Иван Христов Песев 039916 / 2020
188. Иван Цветанов Илиев 070264 / 2007 Ф, А
189. Иво Атанасов Иванов 039923/2020
190. Иво Викторов Данчев 051165 / 2004
191. Иво Генадиев Генадиев 045939/2016
192. Илиян Евтимов Дуков 067755 / 2008 А, Н, Р
193. Илияна Иванова Облакова 051156 / 2004
194. Ирина Илиева Шаламандова 070282 / 2008
195. Йоана Теофилова Теофилова 000398/2013
196. Йоанна Николаева Георгиева - Атанасова 070266 / 2007
197. Йонко Бойков Христов 044885/2019
198. Йордан Валентинов Георгиев 22-13/2015
199. Йордан Иванов Самичков 051150 / 2004
200. Йордан Йорданчов Антонов 045919/2016
201. Йордан Кирилов Смолички 044890/2019
202. Калоян Николаев Ненков 045935/2016
203. Катерина Георгиева Кожухарова 044870/2019 A
204. Кирил Борисов Левтеров АКТАКТИАНО ТУРС ЕООД 201586 070285 / 2007 А, Ф, Р
205. Кирил Борисов Макаров 067754 / 2008
206. Кирил Костадинов Костов /2004 А, Н
207. Кольо Ташков Карастоянов 052735/2018
208. Константин Огнянов Купенов
209. Константин Петров Петров 044889/2019
210. Константин Радославов Славов 070790/2012
211. Костадин Валентинов Димов
212. Костадин Димитров Русков 023373/2016 А
213. Косьо Ивайлов Локмаджиев 019731/2014 А
214. Красимир Георгиев Радков 019729/2014
215. Красимир Любомиров Петков 052739/2018
216. Кристина Петрова Попова 040085 / 2021 A
217. Лилия Емилова Ангелова 047464/2019 (BTS) А
218. Лилия Иванова Стойчева 045810/10.10.2017
219. Лиляна Василева Василева 000385/2009 А, Ф
220. Лозан Красимиров Богданов 044892/2019
221. Лора Ненкова Димитрова 000389 / 2009 А, Ф
222. Люба Иванова Манолова 018703/2010 A, И, Н
223. Любен Любенов Грънчаров 032717 / 2008 А, Р
224. Любена Константинова Господинова - Ментешева 000382/2009
225. Любомир Боянов Свитков 045801/19.09.2017
226. Любомир Ванев Любенов 052730/2018
227. Любомир Младенов Младенов 052732/2018
228. Любомир Николаев Колев 019728/2015 А
229. Любослава Георгиева Станиславова 044873/2019
230. Людмила Валериева Стаменова
231. Майя Матеева Миланова
232. Мануела Пламенова Димитрова 023367/2015
233. Маргарита Боримирова Ангелова 000387 / 2009 А, Исп
234. Маргарита Тошкова Кръстева 000394/2009 A, Н
235. Марин Гетов А, Н
236. Марин Найденов Найденов 044874/2019
237. Мария Георгиева Накова - Харачарова 019724/2014 А, Ф
238. Мария Разпопова
239. Марияна Георгиева Големинова 045811/10.10.2017
240. Мартин Адел Алнахос 052746/2108
241. Мартин Иванов Бъчваров 045797/2017
242. Мартин Маринов Неделчев
243. Мартин Милков Маровски 070786 / 2011
244. Мартин Николаев Пазарджиев 044887/2019
245. Мартин Петров Младенов
246. Мартина Стоилова Йедек B-00283 А, Н
247. Мая Стоилова Стоилова B-00256
248. Милан Бориславов Рашевски 045914/2016
249. Милен Младенов Братанов 063018/2015
250. Милена Росимирова Падалска 067753 / 2008 А, Н, Р
251. Мина Ивова Неделчева 045798/2017
252. Минчо Радославов Славов 015107/2010 А, Р, индонезийски
253. Мирослав Ангелов Луканов 063079 / 2019 (ABK)
254. Мирослав Николаев Стоичков 015121 / 2011
255. Михаил Георгиев Михайлов 067758 / 2008
256. Михаил Емилов Ангелов 044872/2019
257. Михаил Николаев Церовски 019737/2015
258. Михаил Орлинов Чачановски 018698/2012
259. Михаил Руменов Михов 032691 / 2006 А, Н
260. Момчил Маргаритов Дамянов 051176 / 2004 Ф, А, Р
261. Надежда Бориславова Карастоянова 019725/2014 А, Ф
262. Надежда Юлиева Павлова 018708 / 2012 А
263. Надя Трифонова Янакиева 045927/2016
264. Никола Василев Иванов 000386/2009
265. Никола Илиев Златинов 023371/2016
266. Николай Арсов Николов 023361/2015
267. Николай Бориславов Георгиев 044894/2019
268. Николай Георгиев Вълковски 052724/2018
269. Николай Георгиев Павлов 070263 / 2007 А, Р
270. Николай Захариев Грънчаров 000383 / 2009 Н
271. Николай Тодоров Цъгов 052754/2019
272. Огнян Бойков Коларов 023380/2016 А
273. Орлин Иванов Койчев 018707/2012
274. Орлин Маринов Илиев НОМАДИЯ ООД 121912561 070262 / 2007 A
275. Павел Красимиров Пеев 045920/2016 A
276. Панайот Страхилов Видинов
277. Перуз Хайк Егикян 023379/2016
278. Петър Атанасов Симеонов 051163 / 2004 Р, А, Ф
279. Петър Благоев Благоев 052738/2018
280. Петър Благоев Манушкин 044891/2019
281. Петър Иванов Татарски 023369/2015
282. Петър Красимиров Райков 039913 / 2020
283. Петър Огнянов Георгиев 039914/ 2020
284. Петър Росенов Станчев 040071 / 2021
285. Петър Цонев Дочев 067757 / 2008
286. Расем Локман Дауд 045816/2018
287. Розалина Илкова Илиева 045929/2016
288. Росен Георгиев Станков 032859 /2022
289. Росен Руменов Талов
290. Румен Алексиев Андонов 023375/2016 A
291. Румяна Емилова Йотова 052743/2018
292. Румяна Тодорова Христова 044878/2019
293. Сашка Георгиева Витанова 052737/2018
294. Светлана Желязкова Желязкова 045937/2016 А
295. Светлин Кирилов Йорданов 023366/2015
296. Светлозар Руменов Найденов 052755/2019
297. Светослав Бранимиров Кънчев 040086 / 2021
298. Светослав Кирилов Зафиров 052727/2018
299. Свидна Димитрова Михайлова 032683 / 2005 Исп, А, Ф
300. Севдие Джемал Реджеб 186150/2020 А, Р, Турски
301. Силвия Руменова Генова 023362/2015
302. Симеон Бойчев Патарозлиев 045941/2016
303. Симеон Руменов Апостолов 063013/2013
304. Симеон Стоянов Манолов 032720/2007
305. Снежана Георгиева Дамянова 045796/2017
306. Стамен Тихомиров Тодоров 052744/2018
307. Станимир Мирославов Йорданов 040072 / 2021
308. Станислав Радков Радков 052745/2018
309. Станислав Христов Попкостадинов 044882/2019
310. Станой Любенов Арабаджиев 016179/2011 (BTS k11) А, Р
311. Стела Кирилова Самунева 000381/2009 A
312. Стефан Ангелов Захариев 045910/2016
313. Стефан Радев 000390/2009
314. Стефка Анастасова Димитрова 052731/2018
315. Стоимен Николаев Петков 052734/2018
316. Стойчо Георгиев Зарев 018699/2012 Р
317. Стоян Милчов Стоянов 045803/26.09.2017
318. Таня Йорданова Даскалова 000377/2009
319. Теодор Стоилов Георгиев 039926 / 2020
320. Теодора Валериева Величкова 045925/2016
321. Тихомир Борисов Димитров 070784 / 2011 A
322. Тодор Иванов Бонев
323. Тодор Петров Михайлов 044883/2019
324. Християн Тихомиров Христов 040073 / 2021
325. Христо Атанасов Николов 018709 / 2012 А
326. Христо Боянов Тумбев ИНТО ДЪ УАЙЛД ООД 204321817 045928/2016 А, Р
327. Христо Кирилов Иванов 034352/2005 А, Р
328. Христо Лъчезаров Иванов 023359/2015
329. Христо Найденов Найденов
330. Цветан Мариянов Костурков 000395/2009
331. Цветелина Стефанова Павлова 235-22 / 2022
332. Цветозар Маринов Станчев
333. Цветомир Данчев Гецов 045817/2018
334. Ценка Маринова Дякова 023357/2015
335. Цочо Данчев Василешки 044880/2019
336. Чавдар Станиславов Иванов 063006/2013
337. Юлиян Василев Стоев 052733/2018
338. Юлиян Красимиров Колев 063009/2014 А, Ф
339. Юлиян Руменов Варимезов 023365/2015
340. Явор Атанасов Петров 063017/2014
341. Явор Росенов Стоянов 063010/2014 А, Р
342. Явор Славов Стоянов 063010 / 2014 Ф, А, И, Р, Румънски
343. Яни Фотев Чолаков


A Английски
Ф Френски
И Италиански
Исп Испански
Н Немски
П Португалски
Р Руски
Г Гръцки
Унг Унгарски
Посетете и страницата ни във Facebook