ДИПЛОМИРАНИ ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България"

актуален към 1.10.2020

Дипломирани планински водачи в АПХ.
Kликнете върху името на водача за повече информация и контакти - Само за активните членове на нашата асоциация!


Име Диплома № Говорими езици
1. Албена Пламенова Ангелова 070273 / 2007 А, Р
2. Албена Стойчева Кирова 000384/2009 А
3. Алеко Антонов Държиков 019732/2014
4. Александър Анатолиев Серафимов 000396/2009 А, Исп
5. Александър Валериев Бонов
6. Александър Георгиев Алексиев 032710 / 2006 И, А
7. Александър Йосифов Йосифов 062135/2019
8. Александър Методиев Шопов 070289/2007 П
9. Александър Николаев Николов 032702/2006 А, Р
10. Александър Николаев Сивков 063011/2012 А
11. Александър Христов Пенков 023368/2015 А, Р
12. Алекси Ивелинов Николов 045917/2016
13. Ана Огнянова Крумова 070276 / 2007 А, Н, И
14. Ана Стефанова Лулчева 032705 / 2006 А, Исп, Н
15. Анастас Петров Величков МОЯТА БЪЛГАРИЯ 1765630 14-05/2015
16. Ангел Борисов Калоферов 070287/2008
17. Ангел Цветанов Ангелов 032698 / 2006 А
18. Андреана Андреева Янкова 032713 / 2006 Ф, А, Исп
19. Андрей Иванов Янков 032715 / 2006 А, Р
20. Анна-Мария Атанасова Маркова
21. Антония Вичева Йорданова 023381/2016
22. Асен Цветанов Маринов 032727/2004 А, Г, Р, И
23. Ася Николаева Маркова 063014/2010
24. Ася Пламенова Трайчева - Вълчева 032681 / 2005 А, Ф, Н
25. Атанас Асенов Миланов
26. Атанас Веселинов Стоилов 023363/2015
27. Атанас Генков Генков 044888/2019
28. Атанас Иванов Говедаров 045813/24.10.2017
29. Атанас Мирославов Димитров 070787/2011 А
30. Атанас Николов Шуманов 032697 / 2006 А
31. Бенита Нисим Примо 045934/2016
32. Биляна Венциславова Николова 032704 / 2006 А, Н, И
33. Биляна Иванова Райкова 000397/2009 Ф, А, Н, Исп
34. Биляна Йорданова Братанова 397-96 /2014
35. Благой Кръстев Пижев 023360/2015
36. Божил Николов Василев 023377/2016
37. Бойко Маринов Вълчев 032726 / 2005 Ф, А, И
38. Борис Александров Аршинков 045807/03.10.2017
39. Борис Василев Захариев 045942/2016
40. Борис Владов Ангелов 052750/2018
41. Борис Георгиев Дафов 023364/2015
42. Борис Тодоров Влаев 032689 / 2005 Исп, А, П
43. Борислав Емилов Александров
44. Борислав Руменов Димитров 045802/19.09.2017
45. Боян Иванов Дочев 045921/2016 A
46. Боян Пламенов Шейтанов 045922/2016
47. Боян Руменов Василев 044875/2019
48. Бранислав Енеев Бранков 045916/2016
49. Валентина Георгиева Лекова – Станкова 045492/2017 (BTS)
50. Валери Александров Георгиев 070267 / 2007 А, Ф
51. Валери Петров Гайдаров 051174/2004 Ф
52. Ваня Бонкова Бонева 051168 / 2004 Н, А
53. Ваня Христова Кромбоа 045938/2016 А, Ф, Р
54. Васил Веселинов Каръков 044881/2019
55. Васил Николов Тодев 032728 / 2005 А, Ф, Р
56. Васил Славчев Киров 070782/2011
57. Васил Тодоров Флоров 067752/2008
58. Василка Емануилова Габарева 045923/2016
59. Велика Венелинова Стоичкова 067751/2008 А, Ф
60. Велко Владимиров Мариянов 018700/2011 А
61. Венета Юлиянова Захариева 045909/2016
62. Венцислав Асенов Милушев 015112/2011
63. Венцислав Евгениев Йорданов 045926/2016
64. Вера Михайлова Тодорова 032721/2005 Ф
65. Вера Михайлова Тодорова 000861/2018
66. Верадина Русалинова Начева 032699/2006 Ф, А
67. Веселин Гаврилов Найденов 051180 / 2004 И
68. Веселин Георгиев Дургов 023372/2016
69. Веселин Иванов Крумов 052729/2018
70. Веселин Цветков Димитров 062434/2019
71. Веселина Енчова Шишкова 032708 / 2006 А, Ф
72. Виктория Христова Недялкова 052748/2018
73. Владимир Ефтимов Зарков
74. Владимир Петров Димитров 052728/2018
75. Владимир Тодоров Цветков 052751/2018
76. Волфганг Браухле 018714/2012 А, Н
77. Върбан Благоев Тодоров 051153 / 2004 A, Р
78. Георги Владимиров Вълчев 023378/2016
79. Георги Георгиев Кожухаров 044879/2019
80. Георги Димитров Палахутев 032679/2005 Н, А
81. Георги Иванов Божинов 045933/2016
82. Георги Йорданов Георгиев 070288 / 2008 Ф, Р, А
83. Георги Кръстев Георгиев СВОБОДНИ ПЛАНИНИ 101672258 070261 / 2007 Ф, Р, А
84. Георги Михайлов Мартинов 032694 / 2006 А
85. Георги Михайлов Михалев 070281 / 2007 А
86. Георги Николаев Зографов 052726/2018 А, Н
87. Георги Николов Шишманов 045915/2016
88. Георги Петров Пенов 045907/2016
89. Георги Райчев Райчев 045913/2016
90. Георги Христов Златарев 045940/2016
91. Гергана Димитрова Георгиева 051169 / 2004 Н
92. Гергана Иванова Германова 051167 / 2004 Ф, А
93. Гюнер Халим Пасаж 023355/2015
94. Дамян Красимиров Петков 045804/2017
95. Дейвид Калинов Петков 045930/2016
96. Деляна Желязкова Хаджииванова 018713/2012 А, Р
97. Деница Петрова Петрова 032707 / 2006 А, Исп
98. Десислава Александрова Иванова
99. Десислава Асенова Петрова 032700 / 2006 Р, А, Ф
100. Десислава Илиева Тончева 015128/2011 A
101. Десислава Каменова Петрова 051166 / 2004 А, Ф, Н, Р
102. Диана Петрова Ненова 045918/2016
103. Дилян Илиянов Николов 045805/26.09.2017
104. Дилян Петров Тарашоев 051160 / 2004 Р, А, Ф
105. Диляна Мартинова Христова 045911/2016
106. Димитър Валериев Самунев 070277/2007 Исп, А
107. Димитър Велинов Василев 032716 / 2006
108. Димитър Йорданов Димитров 045800/2017
109. Димитър Любенов Митев 070280/2008
110. Димитър Николов Беров 015126/2011 А, Исп
111. Димитър Павлов Тахтаджийски 015124/ 2011
112. Димитър Събинов Нанчев 032712/2006 А, Ф
113. Димитър Тодоров Петров 051159 / 2004 А, Албански, Македонски, Сръбски
114. Димитър Янчев Колешев 053610/2013, ABK А, Р
115. Димчо Стоянов Вичев 045814/2017
116. Диян Желев Русев 015113/2011
117. Добромир Христов Добрев 032692/2006 А, Исп
118. Доника Станимирова Върбева 018715/2012 А, Н
119. Дочка Иванова Йосифова 032706 / 2006 Ф, Н, А
120. Драгомир Савков Груев 023358/2015
121. Драгомира Тодорова Раева 018705/2012 А, Исп
122. Евгени Николов Динчев 070260 / 2007 А, Р
123. Евгения Василева Манолова 019726/2014
124. Ели Олегова Сокерова 045815/28.12.2017
125. Елица Чавдарова Ленева 018704/2012
126. Емил Ленков Енчев 000391/ 2009 А, Сръбски
127. Емилиян Валентинов Колевски 070785/2011
128. Желязко Минчев Мечков 023370/2016
129. Живко Димитров Жечев 019730/2014
130. Живко Момчев Момчев 000379/2009 А
131. Захари Неделчев Недялков 052741/2018
132. Здравко Димчев Димитров 018702/2012
133. Зорица Димитрова Ставрева 070265 / 2007 Ф, А
134. Зорница Лазарова Георгиева 055828/2013 А, Н
135. Ива Свиленова Каймаканова 070780/2010 Ф
136. Ивайло Атанасов Тонев 032696 / 2006 А, Ф
137. Ивайло Ненков Ненов 015123/2011 А
138. Ивайло Огнянов Ботушаров 045912/2016 Полски, Немски, Английски, Руски
139. Ивайло Павлов Христов 052741/2018
140. Ивайло Христов Йонков 052723/2017
141. Иван Благоев Тодоров 018710/2012 А
142. Иван Иванов Динков 000380/2009 А, Р
143. Иван Иванов Дионисиев 063007/2013
144. Иван Иванов Мадин 052742/2018
145. Иван Петров Стоянов 045806/26.09.2017
146. Иван Христов Ганев 051151 / 2004 Ф
147. Иван Цветанов Илиев 070264 / 2007
148. Иво Викторов Данчев 051165 / 2004 А
149. Иво Генадиев Генадиев 045939/2016
150. Илиян Евтимов Дуков 067755/2008 А, Н, Р
151. Илияна Иванова Облакова 051156 / 2004 А, Ф, Р
152. Ирина Илиева Шаламандова 070282 / 2008 Исп, А
153. Йоана Теофилова Теофилова 000398/2013
154. Йоанна Николаева Георгиева - Атанасова 070266 / 2007 Ф, А
155. Йонко Бойков Христов 044885/2019
156. Йордан Валентинов Георгиев 22-13/2015
157. Йордан Иванов Самичков 051150 / 2004 Н, А
158. Йордан Йорданчов Антонов 045919/2016
159. Йордан Кирилов Смолички 044890/2019
160. Калина Анастасова Дамянова 051154 / 2004 Ф, И, А, Р
161. Калоян Николаев Ненков 045935/2016
162. Камен Петров Стефчев 051161 / 2004 Н
163. Камен Тодоров Дончев 051173 / 2004 Р, Ф
164. Катерина Георгиева Богачева-Милкотева 051158 / 2004 Н, А
165. Катерина Георгиева Кожухарова 044870/2019
166. Кирил Атанасов Добрев 018706/2012 А
167. Кирил Борисов Левтеров АКТАКТИАНО ТУРС ЕООД 20158 070285/2007 А, Ф, Р
168. Кирил Борисов Макаров 067754/2008
169. Кирил Георгиев Шопов 070275 / 2007 А
170. Кирил Костадинов Костов ???/2004 А, Н
171. Кирил Петров Петров 051188 / 2004 Н, Ф, А
172. Кирил Тодоров Калоянов 067759/2008
173. Кольо Ташков Карастоянов 052735/2018
174. Константин Огнянов Купенов
175. Константин Петров Петров 044889/2019
176. Константин Радославов Славов 070790/2012
177. Константин Спасов Константинов 070271 / 2007
178. Костадин Валентинов Димов
179. Костадин Димитров Русков
180. Косьо Ивайлов Локмаджиев 019731/2014
181. Красимир Виденов Иванов 032686 / 2005 А, Р
182. Красимир Георгиев Радков 019729/2014
183. Красимир Любомиров Петков 052739/2018
184. Кремена Златкова Златкова 070270 / 2007
185. Кристина Евтимова Струканска 000393/2009 А, И
186. Кристина Павлова Георгиева 067756/2008 А, Ф
187. Кънчо Анастасов Шипков 051155 / 2004 А
188. Лилия Иванова Стойчева 045810/10.10.2017
189. Лиляна Василева Василева 000385/2009 А, Ф
190. Лозан Красимиров Богданов 044892/2019
191. Лора Ненкова Димитрова 000389/2009 А, Ф
192. Лъчезар Петров Станчев 032684 / 2005 Исп
193. Люба Иванова Манолова 018703/2010 A, И, Н
194. Любен Любенов Грънчаров 032717/2006 А, Р
195. Любена Константинова Господинова - Ментешева 000382/2009
196. Любомир Боянов Свитков 045801/19.09.2017
197. Любомир Ванев Любенов 052730/2018
198. Любомир Младенов Младенов 052732/2018
199. Любомир Николаев Колев
200. Любослава Георгиева Станиславова 044873/2019
201. Мануела Пламенова Димитрова 023367/2015
202. Маргарита Боримирова Ангелова 000387/2009 А, Исп
203. Маргарита Тошкова Кръстева 000394/2009 A, Н
204. Марин Найденов Найденов 044874/2019
205. Мария Георгиева Георгиева 070781/2011
206. Мария Георгиева Накова - Харачарова 019724/2014 А, Ф
207. Мария Пламенова Минева 018717/2012 А, Ф
208. Мария Разпопова
209. Марияна Георгиева Големинова 045811/10.10.2017
210. Мартин Адел Алнахос 052746/2108
211. Мартин Иванов Бъчваров 045797/2017
212. Мартин Милков Маровски 070786/2011
213. Мартин Николаев Пазарджиев 044887/2019
214. Мая Любомирова Петкова 070272 / 2007 Ф, А
215. Милан Бориславов Рашевски 045914/2016
216. Милен Красимиров Методиев 015129/2011 А, Н
217. Милен Младенов Братанов 063018/2015
218. Милена Росимирова Падалска 067753/2008
219. Мина Ивова Неделчева 045798/05.09.2017
220. Минчо Радославов Славов 015107/2010 А, Р, индонезийски
221. Мирослав Николаев Стоичков 015121/2011
222. Митко Трифонов Митев 000392/2009 Р
223. Михаил Георгиев Михайлов 067758/2008 А, Ф
224. Михаил Емилов Ангелов 044872/2019
225. Михаил Николаев Церовски 019737/2015
226. Михаил Орлинов Чачановски 018698/2012
227. Михаил Руменов Михов 032691/2006 Н, А
228. Младен Николов Николов 051164 / 2004 Н, А
229. Момчил Маргаритов Дамянов 051176 / 2004 Ф, А, Р
230. Момчил Тихомиров Цветанов 032693 / 2006 А, Р
231. Надежда Бориславова Карастоянова 019725/2014 А, Ф
232. Надежда Юлиева Павлова 018708/2012 А
233. Надя Трифонова Янакиева 045927/2016
234. Наталия Йорданова Тодорова 018719/2012 А, Г
235. Никола Василев Иванов 000386/2009
236. Никола Владимиров Владов 015111/ 2010 Н
237. Никола Илиев Златинов 023371/2016
238. Николай Арсов Николов 023361/2015
239. Николай Бориславов Георгиев 044894/2019
240. Николай Георгиев Вълковски 052724/2018
241. Николай Георгиев Павлов 070263/2007 А, Р
242. Николай Захариев Грънчаров 000383/2009 Н
243. Николай Иванов Райков 015118/2011
244. Николай Пламенов Кожухаров 015120/ 2011 А
245. Николай Тодоров Цъгов 052754/2019
246. Огнян Бойков Коларов 023380/2016 А
247. Огнян Димитров Колев 070278/2008 Н, А
248. Орлин Иванов Койчев 018707/2012
249. Орлин Маринов Илиев НОМАДИЯ ООД 121912561 070262 / 2007
250. Павел Красимиров Пеев 045920/2016 A
251. Павел Петров Павлов 070788/2011
252. Павел Цанков Алипиев 015117/2011
253. Перуз Хайк Егикян 023379/2016
254. Петър Анастасов Стоянов 018716/2012
255. Петър Атанасов Симеонов 051163 / 2004 Р, А, Ф
256. Петър Благоев Благоев 052738/2018
257. Петър Благоев Манушкин 044891/2019
258. Петър Иванов Татарски 023369/2015
259. Петър Цонев Дочев 067757/2008
260. Пламен Атанасов Статев 015110/2010
261. Пламен Йорданов Деков 070783/2011
262. Радислав Георгиев Дъгарадин 032688 / 2005 А, Р
263. Ралица Асенова Дуцова 018712/2012 А
264. Расем Локман Дауд 045816/2018
265. Розалина Илкова Илиева 045929/2016
266. Росен Светозаров Поцков 070279 / 2007 А, Р
267. Росица Боянова Лозанова 070286/2008 Н, А
268. Росица Павлова Радева 051162 / 2004 Ф, А, Р
269. Румен Алексиев Андонов 023375/2016 A
270. Румен Георгиев Рашков 051181 / 2004 А, Ф
271. Румяна Емилова Йотова 052743/2018
272. Румяна Тодорова Христова 044878/2019
273. Русан Русанов Стаменов 018718/2012 А, Н, Г
274. Руси Атанасов Енев 015119/ 2011
275. Сашка Георгиева Витанова 052737/2018
276. Светлана Желязкова Желязкова 045937/2016 А
277. Светлин Кирилов Йорданов 023366/2015
278. Светлозар Руменов Найденов 052755/2019
279. Светослав Кирилов Зафиров 052727/2018
280. Свидна Димитрова Михайлова 032683 / 2005 Исп, А, Ф
281. Силвия Руменова Генова 023362/2015
282. Симеон Бойчев Патарозлиев 045941/2016
283. Симеон Руменов Апостолов 063013/2013
284. Симеон Стоянов Манолов 032720/2007
285. Снежана Георгиева Дамянова 045796/05.09.2017
286. Спаска Пеева Пеева 032703 / 2006 А, Исп, Р
287. Стамен Тихомиров Тодоров 052744/2018
288. Станислав Радков Радков 052745/2018
289. Станислав Христов Попкостадинов 044882/2019
290. Станой Любенов Арабаджиев 016179/2011 (BTS k11) А, Р
291. Стела Кирилова Самунева
292. Стела Кирилова Стоянова 000381/2009 А
293. Стефан Ангелов Захариев 045910/2016
294. Стефан Бориславов Радев 000390/2009
295. Стефка Анастасова Димитрова 052731/2018
296. Стоимен Димитров Билярски 070284 / 2007 Ф, А
297. Стоимен Николаев Петков 052734/2018
298. Стойчо Георгиев Зарев 018699/2012 Р
299. Стоян Андреас Ставру 032687 / 2006 А
300. Стоян Милчов Стоянов 045803/26.09.2017
301. Таня Йорданова Даскалова 000377/2009
302. Теодор Петров Тодоров 032695 / 2006 А, Р, Ф
303. Теодора Валериева Величкова 045925/2016
304. Теодора Красимирова Маркова 015115/2011 А
305. Теодора Павлова Павлова 015114/2011 А, Н
306. Тимур Валериев Костов 018711/2012 Р, А
307. Тихомир Борисов Димитров 070784/2011 А
308. Тихомира Георгиева Златева 032719/2007
309. Тодор Димитров Димитров 032701 / 2006 А, Ф
310. Тодор Иванов Стефанов 070283 / 2007 А
311. Тодор Николов Якимов 070268 / 2007
312. Тодор Петров Михайлов 044883/2019
313. Троян Цветанов Геров 051157 / 2004 Н
314. Христо Атанасов Николов 018709/2012 А
315. Христо Боянов Тумбев ИНТО ДЪ УАЙЛД ООД 204321817 045928/2016 Английски, Руски
316. Христо Кирилов Иванов 034352/2005 А, Р
317. Христо Лъчезаров Иванов 023359/2015
318. Христо Симеонов Христов 000388/2009 А
319. Христо Стоянов Христов 015116/2011
320. Цвета Димитрова Билярска 070269 / 2007 Ф, А
321. Цветан Мариянов Костурков 000395/2009
322. Цветелина Миткова Цветкова 032711 / 2006 Н, А
323. Цветозар Маринов Станчев
324. Цветомир Данчев Гецов 045817/2018
325. Ценка Маринова Дякова 023357/2015
326. Цочо Данчев Василешки 044880/2019
327. Чавдар Станиславов Иванов 063006/2013
328. Юлиян Василев Стоев 052733/2018
329. Юлиян Красимиров Колев 063009/2014 А, Ф
330. Юлиян Руменов Варимезов 023365/2015
331. Явор Атанасов Петров 063017/2014
332. Явор Росенов Стоянов 063010/2014 А, Р
333. Явор Славов Стоянов 032690/2005 Ф, А, И, Р, Румънски
334. Ясен Димитров Димитров 032682 / 2005 А, Ф, Р


A Английски
Ф Френски
И Италиански
Исп Испански
Н Немски
П Португалски
Р Руски
Г Гръцки
Унг Унгарски


Посетете и страницата ни във Facebook