Участие на АПХ в процедура за ОП към Министерството на Туризма


СЪЗДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ТУРОВЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ ВОДАЧИ

Предмет на обществената поръчка

     „Избор на външни експерти за популяризиране на МСП и ОУТР по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с четири обособени позиции“

     

На тази страница ще публикуваме всяка важа информация, касаеща изпълнението на проекта:Уважаеми планински водачи. Със следните примери искаме да Ви подскажем, че върху един обект могат да се разработят и представят 5, 10 и дори повече теми, от областта на планинското водене, според въображението на нас - изпълнителите и желанието ни да бъдем креативни и оригинални. Така както и по тази обществена поръчка се очаква от нас да предложим оригинални обекти и идеи.
Вижте повече ТУК.
Извършени дейности по проекта до този момент

Работата по изработката на онлайн презентациите и туровете вече е в ход. Участващите експерти планински водачи заявиха темите, които желаят да представят. Работим по обобщаванео им. В процес е корекцията на матриците/моделите за презентациите и туровете.

Насоки за изработка на онлайн продукти (актуални към 28.02.2022)
Насоки за изработка на онлайн продукти - ДОПЪЛНЕНИЯ и актуализация
Избрани теми от експертите (актуални към 05.05.2022)

Хронология и новини

- Матриците за онлайн презентации и онлайн турове вече е завършена. По този начин изработката на всички продукти е улеснена максимално.

- Създадено е онлайн пространство, в което се подрежда и съхранява информацията подадена от нашите експерти.

- В края на 2021 г. стартира работата по проверка, корекция и финализиране на онлайн продуктите - презентации и видео турове.

- В началото на 2022 г. екипа по управление на проекта създаде организация и механизъм за улеснение презентирането на създадените от нашите експерти продукти.

- На 25.01.2022 г. бе проведена сесия за презентиране на финализирани презентации. Няколко от нашите експерти представиха много интересни туристически места в България.

- Към 31.01.2022 г. вече са заявени близо 950 теми. Експертите продължават събиране на информация и създаване на онлайн турове и презентации.

- На 03.02.2022 г. се проведе поредната сесия за представяне на финализирани презентации. Трима от нашите експерти презентираха направеното от тях. Все по-добре и все оп-бързо успяваме да се справим.

- На 07.02.2022 г. мина още една сесия за представяне на финализирани презентации. Нараства броят на продуктите, които експертите ни бяха подготвили да представят. Чухме за още много интересни места в България.

- Към отбора експерти, изработващи продукти по проекта се присъединиха още двама. През първите две седмици на февруари, броят на изпратените теми се увеличи а броят на изпратените готови продукти е почти двоен.

- Към 15.02.2022 г. има напълно завършени над 100 продукта - онлайн турове и представени онлайн презентации. Експертите продължават създаване на нови, които ще представят в следващите дни.

- На 17.02.2022 г. бе проведена поредната сесия за представяне на финализирани презентации. Няколко от нашите експерти разказаха за доста интересни манастири, причудливи скални форми и други туристически места в България.

- На специалната дата 22.02.2022 г. бе проведена още една сесия за представяне на финализирани презентации. И този път беше доста интересно, както и в предните представяния. Всеки път научаваме за нови и интересни туристичеески дестинации.

- На 25.02.2022 г. няколко от колегите се похвалиха с получаване на първите суми получени от проекта за изработените от тях онлайн турове и презентации.

- На 02.03.2022 г. премина още една интересна сесия с представяне на български тирустически дестинации. Имахме двама нови участника. Темите се простираха от морето до небето, от светилища в Средна гора до лешояди в Източни Родопи. Научихме повече за флората в национални паркове "Рила" и "Пирин", както и за птиците в Природен парк "Русенски Лом". Отбихме се до Пловдив и къде ли още не...

- На 08.03.2022 г. имахме поредното интересно и предизвикателно представяне на атрактивни туристически дестинации. Готовите презентации стават все повече. И рекордите валят един след друг. Този път научихме за цели 27 нови туристически места в България само в рамките на една сесия. Какво ли ще се случи в очакващите ни? :-) . Само след два дни предстои следваща презентационна сесия. Още по-предизвикателна и полезна. Заповядайте...

- На 10.03.2022 г. се проведе още една серия от приятни, интересни и забавни представяния на туристически райони от цялата страна. С всяка следваща седмица стават все повече местата, за които научаваме. Както и колегите, които ни разказват за тях.

- Темпото се увеличава. Броя изготвени продукти расте. На 14.03.2022 г. представиха поредната порция от над 25 интересни туристически дестинации.

- Темпото се увеличава. Броя изготвени продукти расте. На 14.03.2022 г. представиха поредната порция от над 25 интересни туристически дестинации.

- Не се спираме. На 16.03.2022 г. експертите по проекта ни разказаха за още близо 30 туристически дестинации.

- На 20.03.2022 публикувахме поредното обновяване на списъка с теми, по които се работи. Вече имаме 1099 от които 581 презентации и 518 онлайн видео турове.

- На 21 и 23 март 2022 преминаха успешно и следващите две сесии за представяне на проекти. Стават все повече и все по-интересни.

- На 28 март 2022 имаше нова сесия, в която експертите представиха още една солидна порция презентации. Отново на интересни теми.

- На 31 март 2022 първата партида от 200 бе предадена в Министерството. След няколко преработки на начина за подреждането и описанието им.

- На 04 март 2022 вече съвсем рутинно сякаш, започнахме да се справяме с предстаяне на не малко презентации за интерени туристически дестинации. И забавно ни беше, не само интересно.

- Още няколко презентационни сесии се проведоха за три седмици: на 04, 07, 11, 14 и 20 април 2022 с поредните интересни места за посещение, не толкова познати туристически дестинации и впечатляващи разкаази за историята и културата на България.

- На 19.04.2022 получихме поредното потвърждение за приемане на предадените по проекта продукти. Проверката им е показала високо ниво на изпълнение, което още повече ни мотивира.

- На 20.04.2022 бе подписан анекс към договора за удължаване на срокът, в който можем да изработваме продуктите. Официално крайният срок вече е 30.09.2022 г.

- В периода от 20.04.2022 до 11.05.2022 направихме не малко промени в начина за отчитане и публикуване на информяцията за изработените продукти. Процесът бе автоматизиран и вече може онлайн в реално време да се вижда напредъка в работата по проекта от експертите и от всички посетители на сайта на асоциацията.


Предстоящо...

Комисията проверява изработените от експертите продукти. Скоро очаквайте поредната сесия, на която ще чуем за интересни туристически дестнации в България.

- На 12.05.2022 г. от 17:00 до 19:00 ще бъде проведена следващата онлайн сесия за представяне на още интересни туристически дестинации в България. Създаден е график на презентациите за тези, които са потвърдили участие до момента. Който има готовност и желае да се включи, моля да се свърже с екипа.
Гости и експерти, които няма да представят презентации, могат да се включат когато преценят по време на сесията, като използват ТОЗИ ЛИНК
Заслужава си!
Мислим си, че познаваме нашата прекрасна родина. А всеки път се изненадваме, научавайки за непознати и интересни места. И всичко това в комбинация със закачки и забавления :-)


Обобщена информация за свършеното до момента:

Очаквайте още много информация тук ... ...


      Проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

     

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

www.bulgariatravel.orgПосетете и страницата ни във Facebook