Участие на АПХ в процедура за ОП към Министерството на Туризма


СЪЗДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ТУРОВЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ ВОДАЧИ

Предмет на обществената поръчка

     „Избор на външни експерти за популяризиране на МСП и ОУТР по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с четири обособени позиции“

     

На тази страница ще публикуваме всяка важа информация, касаеща изпълнението на проекта:Уважаеми планински водачи. Със следните примери искаме да Ви подскажем, че върху един обект могат да се разработят и представят 5, 10 и дори повече теми, от областта на планинското водене, според въображението на нас - изпълнителите и желанието ни да бъдем креативни и оригинални. Така както и по тази обществена поръчка се очаква от нас да предложим оригинални обекти и идеи.
Вижте повече ТУК.
Извършени дейности по проекта до този момент

Работата по изработката на онлайн презентациите и туровете вече е в ход. Участващите експерти планински водачи заявиха темите, които желаят да представят. Работим по обобщаванео им. В процес е корекцията на матриците/моделите за презентациите и туровете.

Насоки за изработка на онлайн продукти (актуални към 28.02.2022)
Насоки за изработка на онлайн продукти - ДОПЪЛНЕНИЯ и актуализация
Избрани теми от експертите (актуални към 09.09.2022)

Хронология и новини

- Матриците за онлайн презентации и онлайн турове вече е завършена. По този начин изработката на всички продукти е улеснена максимално.

- Създадено е онлайн пространство, в което се подрежда и съхранява информацията подадена от нашите експерти.

- В края на 2021 г. стартира работата по проверка, корекция и финализиране на онлайн продуктите - презентации и видео турове.

- В началото на 2022 г. екипа по управление на проекта създаде организация и механизъм за улеснение презентирането на създадените от нашите експерти продукти.

- На 25.01.2022 г. бе проведена сесия за презентиране на финализирани презентации. Няколко от нашите експерти представиха много интересни туристически места в България.

- Към 31.01.2022 г. вече са заявени близо 950 теми. Експертите продължават събиране на информация и създаване на онлайн турове и презентации.

- На 03.02.2022 г. се проведе поредната сесия за представяне на финализирани презентации. Трима от нашите експерти презентираха направеното от тях. Все по-добре и все оп-бързо успяваме да се справим.

- На 07.02.2022 г. мина още една сесия за представяне на финализирани презентации. Нараства броят на продуктите, които експертите ни бяха подготвили да представят. Чухме за още много интересни места в България.

- Към отбора експерти, изработващи продукти по проекта се присъединиха още двама. През първите две седмици на февруари, броят на изпратените теми се увеличи а броят на изпратените готови продукти е почти двоен.

- Към 15.02.2022 г. има напълно завършени над 100 продукта - онлайн турове и представени онлайн презентации. Експертите продължават създаване на нови, които ще представят в следващите дни.

- На 17.02.2022 г. бе проведена поредната сесия за представяне на финализирани презентации. Няколко от нашите експерти разказаха за доста интересни манастири, причудливи скални форми и други туристически места в България.

- На специалната дата 22.02.2022 г. бе проведена още една сесия за представяне на финализирани презентации. И този път беше доста интересно, както и в предните представяния. Всеки път научаваме за нови и интересни туристичеески дестинации.

- На 25.02.2022 г. няколко от колегите се похвалиха с получаване на първите суми получени от проекта за изработените от тях онлайн турове и презентации.

- На 02.03.2022 г. премина още една интересна сесия с представяне на български тирустически дестинации. Имахме двама нови участника. Темите се простираха от морето до небето, от светилища в Средна гора до лешояди в Източни Родопи. Научихме повече за флората в национални паркове "Рила" и "Пирин", както и за птиците в Природен парк "Русенски Лом". Отбихме се до Пловдив и къде ли още не...

- На 08.03.2022 г. имахме поредното интересно и предизвикателно представяне на атрактивни туристически дестинации. Готовите презентации стават все повече. И рекордите валят един след друг. Този път научихме за цели 27 нови туристически места в България само в рамките на една сесия. Какво ли ще се случи в очакващите ни? :-) . Само след два дни предстои следваща презентационна сесия. Още по-предизвикателна и полезна. Заповядайте...

- На 10.03.2022 г. се проведе още една серия от приятни, интересни и забавни представяния на туристически райони от цялата страна. С всяка следваща седмица стават все повече местата, за които научаваме. Както и колегите, които ни разказват за тях.

- Темпото се увеличава. Броя изготвени продукти расте. На 14.03.2022 г. представиха поредната порция от над 25 интересни туристически дестинации.

- Темпото се увеличава. Броя изготвени продукти расте. На 14.03.2022 г. представиха поредната порция от над 25 интересни туристически дестинации.

- Не се спираме. На 16.03.2022 г. експертите по проекта ни разказаха за още близо 30 туристически дестинации.

- На 20.03.2022 публикувахме поредното обновяване на списъка с теми, по които се работи. Вече имаме 1099 от които 581 презентации и 518 онлайн видео турове.

- На 21 и 23 март 2022 преминаха успешно и следващите две сесии за представяне на проекти. Стават все повече и все по-интересни.

- На 28 март 2022 имаше нова сесия, в която експертите представиха още една солидна порция презентации. Отново на интересни теми.

- На 31 март 2022 първата партида от 200 бе предадена в Министерството. След няколко преработки на начина за подреждането и описанието им.

- На 04 март 2022 вече съвсем рутинно сякаш, започнахме да се справяме с предстаяне на не малко презентации за интерени туристически дестинации. И забавно ни беше, не само интересно.

- Още няколко презентационни сесии се проведоха за три седмици: на 04, 07, 11, 14 и 20 април 2022 с поредните интересни места за посещение, не толкова познати туристически дестинации и впечатляващи разкаази за историята и културата на България.

- На 06.04.2022 екипа подготви документите и се извърши второ плащане към включилите се в проекта експерти.

- На 19.04.2022 получихме поредното потвърждение за приемане на предадените по проекта продукти. Проверката им е показала високо ниво на изпълнение, което още повече ни мотивира.

- На 20.04.2022 бе подписан анекс към договора за удължаване на срокът, в който можем да изработваме продуктите. Официално крайният срок вече е 30.09.2022 г.

- В периода от 20.04.2022 до 11.05.2022 направихме не малко промени в начина за отчитане и публикуване на информяцията за изработените продукти. Процесът бе автоматизиран и вече може онлайн в реално време да се вижда напредъка в работата по проекта от експертите и от всички посетители на сайта на асоциацията.

- На 29.04.2022 Още средства постъпиха по сметките на експертите, които се справиха с изработката и представянето на теми през изминалия месец.

- На 12 май 2022 се проведе поредната сесия за представяне на интересни места в България. Научихме за още 22 нови туристически дестинации.

- На 29.05.2022 се извърши разплащане към всички експерти изпратили продукти до този момент.

- На 09 юни 2022 се организира юбилейната двадесета сесия за представяне на още заслужаващи вниманието ни прекрасни туристически дестинации. Въпреки летния сезон се радвахме на голям интерес и много онлайн слушатели.

- На 26.06.2022 екипа завърши работа по система за автоматизирано отчитане и възможност за проверка/контрол от страна на експертите, относно всички дейности по техни продукти. Вече е възможно ввсеки сам да провери онлайн и в "реално време" до каква степен е завършена продецурата по обработка и плащане на собствените си продукти.

- На 01 Юли 2022 се проведе още една онлайн сесия за представяне на презентации. Интересните места, за които разказаха колегите, сякаш стават все по-интересни.

- Дори в натоварения за професията на планинския водаач сезон, на 23 Юли 2022 проведохме още една сесия, в която научихме за още нови обекти, представени от колегите.

- И добавянето на нови теми продължава. На 03.08.2022 а след това на 13.08.2022 екипа обнови списъка със заявени теми, по които работят колегите.

- Лято, лято... но ние продължаваме. И даже се разгорещяваме ;-) :-). На 08.08.2022 проведохме презентационна сесия, на която се представиха цели 29 нови презентации. Продължаваме да научаваме за места, където все още не сме ходили :-) Включиха се както "ветерани" в презентирането, така и от скоро включили се колеги.

- На 12.08.2022 екипа подготви всички необходими документи и файлове за предаване на поредната партида продукти към Министерство на туризма.

- Все още сме в разгара на лятото. Това не попречи на 26.08.2022 да организираме още една сесия за представяне на презентации. И то не каква - с цели 30 нови дестинации. И един нов експерт... :-)

- На 28.08.2022 Проверката на екипа установи, че бройката на изработените, заявените и очакваните за изработване продукти, малко надхвърля крайната ни цел. Приближаваме се към финализиране на тази не лека задача - изработката на 1780 рекламни продукта за популяризиране на българските красоти :-)

- На 29.08.2022 предадохме поредната "порция" готови продукти, с което общата бройка стана 800. Вече официално можем да кажем, че преминахме половината напълно завършени.

- Заедно с всички останали организационни задачи, не забравяме и за представяне на изработените от експертите продукти. В разгара на сезона се организираха още няколко презентационни сесии: на 26.08.2022, 31.08.2022, 05.09.2022 и 08.09.2022. С около 20 и повече представени презентации във всяка. Коя от коя по-интересни. И като места за посещение и като начин на представяне от нашите експерти :-)

- На 08.09.2022 бройката на предадените готови продукти към министерството набъбна до 1000. Вече не само преминахме половината напълно завършени, ами сериозно се приближаваме към финала.

- На 10.09.2022 Изтече крайният срок за предаване на материали от експертите към екипа за управление на проекта.

- На 12.09.2022 Екипа направи проверка на заявените и предадени теми и брой продукти от всички експерти. Направиха се уточнения с експертите, от които все още се очакват единични материали или корекции на такива.

- На 16.09.2022 Получихме поредното потвърждение от Министерство на туризма.

- През септември бяха организирани общо 6 сесии за представяне на презентации. Като финналмата беше на 29.09.2022 г. Всички изработени презентации бяха представени. С което изпълнихме ангажиментите си по договора.

- На 09 и 21.09.2022 Предадохме следващите два пакета с продукти към Министерството на Туризма. Предстои проверка от тяхна страна и уведомление за приемане на пакетите.

- В периода 12-29.09.2022 екипа за управление на проекта направи спешна и пълна проверка на всички изработени онлайн презентации и оонлайн турове, с цел проверка на броя заявени, изпълнени и обработени темо от експертите. След не малко уточнения бяха конкретизирани последните теми, които се очаква всеки експерт да довърши или изработи и изпрати към екипа.

- На 29.09.2022 Получихме потвърждение от Министерство на туризма за одобрение на предпоследния подаден от нас пакет, с което броят на одобрените продукти стана 1200.

- На 30.09.2022 Предадохме последният пакет с 280 броя продукти. С което изпълнихме ангажиментите си по договора.


Предстоящо...

Екипа за управление на проекта подрежда и систематизира информацията по изпълнението му. Очакват се плащания от Министерството на туризма по втората половина от договора. След което предстоят плащанията към експертите.
Обобщена информация за свършеното до момента:

Очаквайте още много информация тук ... ...


      Проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

     

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

www.bulgariatravel.orgПосетете и страницата ни във Facebook