Новини и обяви


29.01.2023     ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ ПРИ НАЕМАНЕ НА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ считано от 1 януари 2023


Информация за приема и датите на следващите входящи тестове за курса за планински водачи може да намерите в раздел Тестове!
29.01.2023

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ ПРИ НАЕМАНЕ НА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ считано от 1 януари 2023ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ ПРИ НАЕМАНЕ НА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ

Приети от УС на АПХ провело се на 08.11.2022 г.

 

Таблица с минимални препоръчителни хонорари за водачите на

"Планини и хора" - Асоциация на планинските водачи в България

 

Вид занимание                             

Хонорар

Максимален брой клиенти

Пешеходни преходи - Първо ниво на професията

150 лв.

12 човека

Вело преходи - Първо ниво с допълнение

160 лв.

8 човека

Ски турове - Първо ниво с допълнение

190 лв.

8 човека

Алпийски водач - Второ ниво на професията

230 лв.

В зависимост от терена

*Сумите са нетни, тоест в тях не са включени дължимите върху хонорара данъци и осигуровки, както и разходите на водача за транспорт, храна и настаняване.

Максимален брой клиенти - над тази численост добрата практика препоръчва ангажиране на втори планински водач


Забележки:

Стойностите са минималните, под които приемаме, че не трябва да работи един дипломиран водач.

Начало    Посетете и страницата ни във Facebook