Безопасност в планината


     От тук можете да изтеглите PDF файл с основните правила за безопасност в планината.

     През последните няколко години възможностите за пребиваване в планината значително се подобриха. Новите пътища, маркирани пътеки, лифтове, значително по-качествената и достъпна екипировка позволяват на много хора да навлизат лесно и бързо в планината. За съжаление, притежаването на нови обувки и хубава раница, не е достатъчно условие за оцеляване в бързо променящите се и често пъти екстремални планински условия. Един бегъл анализ на нещастните случаи показва фрапиращо непознаване на елементарните правила по безопасност и най-вече неспособността на пострадалите да реагират адекватно в екстремални ситуации.

     От друга страна, множеството институции, организации и фирми определящи се като обучителни и изпълняващи различни форми на свързано с планината обучение, нямат единна методика, системи и стандарти по безопасност. Обучението е по-скоро маркиращо, теоретично и практически не симулира действителни екстремални ситуации. Особено тревожен е факта с множеството фирми предлагащи различни курсове по оцеляване, тим билдинг и различни други атракции свързани с планината и/или провеждани в планинска среда, по правило нямат обучителни лицензи. Това, че повечето от тях провеждат своето обучение по системи и програми нямащи нищо общо с истинските изисквания е по-малката беда. По лошото е, че те внушат на своите клиенти, лъжливо самочувствие и убеденост, че след такъв курс биха могли да се справят с всяка ситуация и да оцелеят в планината.

     Не на последно място, ние сме сериозно обезпокоени от факта, че именно институциите, призвани да са стожери на качественото обучение, допускат редица компромиси и са склонни да свалят летвата точно за своите кадри. Например според държавните образователни изисквания за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач” се изисква обучение от минимум 960 учебни часа – налице са обаче организации, сдружения и министерства, който след 7 дневен курс раздават дипломи и убеждават участниците в тези курсове, че са правоспособни водачи.


     Ето какво е добре да носите в планината през зимата:Посетете и страницата ни във Facebook