Входящи тестове за Центъра за професионално обучение
на планински водачи - 2015 /2016 г.


Онлайн форма за подаване на заявление за участие в курсовете


І. Тест по общи познания за България:

Тестът е писмен и е с продължителност 2 часа. Резултатите се съобщават писмено на кандидатите най-късно до 10 дни от полагането на изпита.ІІ. Тест по физическа подготовка и кондиция (пешеходен преход + тест трудни терени):

А. Протичане на теста по физическа подготовка и кондиция:

1. При явяването си на теста кандидатите трябва да носят необходимата за прехода екипировка.

2. Кандидатите се претеглят и им се определя теглото на раницата – 15% от собственото тегло.

3. Раницата се претегля и се коригира до необходимото тегло.

4. Прави се устно техническо описание на теста и се посочват местата на контролните постове и различните упражнения.

5. Дава се старт на теста.

Б. След приключването на теста се съобщават резултатите от него. Съгласно Правилника на ЦПО се допускат възражения, по които Комисията по изпита се произнася веднага.ІІI. Събеседване с комисията.

Целта е да се определи планинския опит и мотивацията на кандидата.

Кандидата представя на комисията CV с планинските си прояви, през последните три години.IV. Кандидатите се уведомяват писмено дали са приети в ЦПО най-късно до 10 дни от полагането на изпита. За обучението се класират най-добре представилите се кандидати, до запълване на бройката в курсовете.

За да бъдат допуснати до входящите тестове кандидатите трябва да представят:

- оригинал и копие от диплома за завършено средно образование (оригиналът се връща на кандидата);
- медицинско свидетелство, каквото се изисква за участие в състезание (кандидатстване във ВУЗ) - оригинал;
- документ за платена такса за явяване на входящ тест на стойност 150 лева. Плаща се по банков път по сметката на асоциацията с основание за плащане "Такса за участие във входящ тест".;
- планинска застраховка поне за дните на входящият тест определени за конкретната година или за по-дълъг период.
- лична карта;
- заявление за участие в курс.За повече информация пишете на coordinator@planini.eu
Посетете и страницата ни във Facebook