UIMLA


Важни документи:

Какво представлява UIMLA?

     UIMLA (Union of International Mountain Leaders Associations) е основана през 2004 г. със седалище в Шамбери като френска неправителствена организация, която обединява професионални асоциации на планински водачи в Европа. UIMLA расте с всяка изминала година. Днес целите ѝ са развиване и популяризиране на професията в и извън Европа, както и защита на тези, които я практикуват. За член може да бъде приета само по една национална асоциация от държава. Повече информация: http://www.uimla.org

През 2010 г. по време на Общото събрание в Швейцария за пълноправен член на UIMLA е избрана Асоциация "Планини и хора".

     През 2012 г. по време на Общото събрание на UIMLA в Италия за пълноправен член е избрана първата асоциация извън Европа. Това е перуанската асоциация на планинските водачи.

     Към ноември 2012 г. пълноправни членове на UIMLA са национални асоциации от 13 държави – България, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Белгия, Холандия, Швейцария, Андора, Полша, Чехия, Хърватия и Перу. Кандидат-членове са национални асоциации от Германия, Словакия, Македония и Аржентина.

     В момента в света съществуват две нива на квалификация за професията планински водач:

     - Алпийски водач, който има квалификацията да води клиенти по всякакъв вид терен - скала, лед, ледници и със ски. Тази професия датира от 19-ти век и в момента е призната в 24 страни от целия свят. Организацията, която я представя е IFMGA - International Federation of Mоuntain Guides Association (на френски UIAGM, на немски IVBV, http://www.ivbv.info) и е създадена през 1965 г.

     - Водач на пешеходни турове, който има квалификацията да води клиенти в планината там, където не се изисква да се прилагат техники и съоръжения, специфични за катеренето, и където няма ледници. През зимата той има право да води клиенти със снегоходки, но не и със ски. Тази професия е значително по-млада (регламентира се през 1976 г. във Франция) и е призната едва в няколко европейски страни.

     В страните, където има нормативна уредба и за двете нива, за тях има различни имена (например на английски mоuntain guide - mоuntain lеаder, на френски guide de montagne – accompagnateur en montagne).

     За момента в българското законодателство съществува като професия само нивото на пешеходния водач и все още няма сертифицирани от IFMGA водачи от по-горното ниво. За това за пешеходния водач използваме термина „планиски водач”, традиционно съществуващ в България.

Българският път по присъединяването в UIMLA
Членството на Асоциация „Планини и хора” в UIMLA
Общи събрания на UIMLA през годините


(кратките справки от Общите събрания на UIMLA са дадени в обратен хронологичен ред)

Извънредна годишна асамблея на UIMLA 02-05.04.2014

Асамблеята се състоя в периода 2-5 април 2014 година, в Прага, Чехия. Домакин бе Чешката асоциация на международните планински водачи (CZIML). Присъстваха представители на Белгия, България, Швейцария, Холандия, Германия, Румъния, Хърватска, Полша, Чехия, Франция, Испания, Великобритания, Словакия, Италия. Делегат на АПХ бе Любен Грънчаров.

Асамблеята премина при следния дневен ред:

2 април – Среща на Управителния съвет на UIMLA;

3 април – Среща на екпертите (оценители). На срещата бе поканен и по един представител на пълноправните членове, каквато е и България;

4-5 април – Общо събрание.

1. По време на срещата на експертите на UIMLA бяха разгледани следните въпроси:

1. Формат на докладите по оценяването на различните държави, формат на т.нар чеклист. Докладът би трябвало да съдържа чеклист, описание на заниманията, както и анализ как видяното кореспондира със стандарта на UIMLA.

2. Необходимост от нова оценка на пълноправните членове след определен период от време..

3.Профил на експертите На какви критерии трябва да отговаря определен инструктор, за да бъде изпратен като оценител от страна на UIMLA в държава кандидат или аспирант член? Бяха формулирани следните изисквания:

 • Да има минимум 5 години практика като планински лидер;
 • Да има принос за развитието на изпращащата организация;
 • Да владее свободно един от двата официални езика на UIMLA – английски или френски;
 • Да владее други езици;
 • Да има практика като инструктор на курсове за планински лидери;
 • Да изпрати CV с дейността си в сферата на планинарството;
 • Да бъде наблюдател на поне две оценки;
 • Да притежава застраховка “Професионална отговорност”.

След одобрение от Борда инструкторът бива предложен за екперт (оценител) на останалите оценители.

4. Обсъди се назначаването на ментори на Македония и Румъния. Бе преценено, че Македония няма нужда от ментор за момента, и проблемът за избирането им за пълноправен член на UIMLA е по-скоро финансов. Явор Стоянов от АПХ бе избран за ментор на румънската асоциация, която е кандидат-член на UIMLA.

5. CPD на експертите – бяха обсъдени изискванията в различните държави (където ги има). В Швейцария и Белгия са в рамките на 24 часа за година.

6. Беше обсъдена “цената” за присъединяването на определена държава към UIMLA, разходите по оценките, както и дали трябва да се определи конкретна сума, която да е еднаква за всички страни-кандидати.

2. Среща на работната група по определяне на критериите за придобиване на статус на референтен член – срещата се състоя между 16-18 часа на 3 април. Участници бяха Борда, делегата на Белгия, както и чешката делегация и делегата на България. Референтното членство касае възможността дадена асоциация да предлага свои кадри за членове на Борда на UIMLA.

Бяха формулирани следните критерии за придобиване на статус на референтен член:

 • Организацията да е член на UIMLA от минимум 5 години;
 • Финансовите и отношения с UIMLA да са чисти;
 • Да има поне един експерт-оценител;
 • Да е провела поне 2 обучения през последните 5 години;
 • Да е активна в дейността на UIMLA (да има представители-участници в работни групи, да е организирала общо събрание и т.н.)

Процедура за кандидатстване:

 • Подава се молба до Борда;
 • Бордът и организацията представят кандидатурата на останалите референтни членове;
 • Гласува се, като за валидно се счита решение с 2/3 мнозинство (1 страна – 1 глас).

Резултатът от работата на групата бе презентиран пред общото събрание от белгийския делегат на 05.04. След евентуални писмени допълнителни предложения критериите ще бъдат гласувани по време на Общото събрание в Полша през ноември 2014 г.

3.Общо събрание – 04.04:

1. Ъпдейт относно проекта Study Visit, организиран от CZIML. Ще се състои в периода 28.04-02.05. Желаещи да участват могат да получат безплатен транспорт от Прага до мястото на провеждане, както и 75? за покриване на други разходи.

2. Следваща обща асамблея в Полша (Закопане) през ноември 2014 г.

3. Предстоящи оценки през 2014-2015 година – Румъния, Мароко, Квебек, Словения, Австрия;

4. Гласуване по приемането на Аржентина, Германия и Словакия за пълноправни членове. Аржентина и Германия бяха приети единодушно, Словакия – гласуването бе отложено за следващия ден, за да има време Бордът допълнително да се запознае с положението там (словаците твърдят, че имат нужда от статута на пълноправен член, за да успеят да стартират обучение. От друга страна има някои възражения относно пълнотата на оценките им).

5. Дискусия върху предложенията на SNAM за промени в сумата на членския внос и репрезентативността на отделните държави в UIMLA. От българска страна бе изразено, че предложението е неприемливо за нас, понеже резултатът му би бил повишаване на членския внос за нас и, най-вече, че всички останали държави биха били поставени в неравнопоставено положение спрямо Франция при взимането на общи решения.

6. Развитие на отношенията с IFMGA, UIAA.

7. Положението в Австрия и възможности за приемането им в UIMLA. Австрия бе определена като приоритетна държава, понеже е последната от “алпийските страни”, която не е член а UIMLA.

8.. Група по комуникациите – като приоритети в работата на групата бяха изтъкнати работата по нов сайт, който ще популяризира професията IML, както и контактите с туроператори и агенции с цел запознаването им с дейността на UIMLA и професията.

4. Общо събрание – 05.04.

1. Гласуване за Словакия – не бе приета, като беше поставено изискване инструкторите им да проведат обучение с курсисти, което да бъде наблюдавано от двама оценители, до следващото Общо събрание в Полша.

2. Представяне на работата на групата по референтното членство (описано по-горе).

3. Дискутиране на писмата от BAIML относно отказа от страна на швейцарските власти да издадат разрешителни за работа на британски IML-и.

4. Евромийт 2015 – би ли желала България да участва?

5. Преводи на наименованията на отделните езици.

6. Партньорство с Qechua, инвентаризация на брандираните материали, които отделните държави предлагат.

7. Препоръка от Борда асоциациите да предвидят в уставите си възможност за кръстосано членство – водачи от дадена държава, член на UIMLA, да имат възможност да станат член и на друга асоциация. Би било полезно за водачи, които работят продължително в друга държава.

8. Попълване на таблиците със изискванията в сферата на законодателството за практикуване на професията в отделните държави.

9. Застраховка “Професионална отговорност” за планински лидери.

10. Закриване.

На неофициална среща след закриването, на която присъстваха всички, освен френските делегати, бе обсъдена възможността за връщане към старата система на репрезентативност в UIMLA, а именно 1 страна – 1 глас, провокирана от предложенията на SNAM. Идеята бе подкрепена от всички.


 
Извънредно общо събрание на UIMLA в Чехия на 05-06.04.2013 г.

Домакин на извънредното общо събранието на UIMLA през 2013 г. беше чешката асоциация CZIML.
Делегат на Асоциация „Планини и хора” беше Георги Палахутев.

Най-важното от събранието в Чехия:

1.Тема: Годишното събрание на UIMLA в България през ноември 2013 г.
- Датите са: събрание на 08.11. и 09.11.2013 г. Срещи на Борда и други предварителни срещи на 06.11. и 07.11.2013 г. Поход в Пирин на 10.11.2013 г.
- Удачно е АПХ да провери за организации на планински водачи в Румъния, да направим контакт с тях и да предложим на Борда на UIMLA да ги покани на събранието в България.
- По време на събранието в България ще бъде избран нов Борд на UIMLA. Франсоа вероятно отново ще се кандидатира за Президент и ще бъде подкрепен от много голяма част от асоциациите, включително чехи и хървати. Членове на Борда могат да са представители само на референтни асоциации. 
- Бордът на UIMLA ще плати разноските за симултанен превод за събранието в България.
2.Тема: Работна група за „Referent countries”
Работната група за „референтните страни” е в състав: българи, чехи, белгийци и Борда на УИМЛА.
В България през ноември 2013 г. ще се представят резултатите, които са постигнати от работната група. Няма да има гласуване на документа в България през ноември 2013 г.
3.Тема: Проект Study visits
Чехите са написали проект за Study visits.
Целта е да се срещат инструктори и да обменят опит и знания за обученията по стандартите. Отиват само инструктори, които реално обучават курсисти по новите UIMLA стандарти. 
Такава първа среща на инструтори може да се състои през пролетта на 2014 г. в Чехия.
4.Тема: Експерти в assessments
Експерти в assessments (оценяване на аспирант асоциации) могат да бъдат инструктори както от референтни асоциации, така и от национални асоциации, които са пълноправни членове на УИМЛА.
5.Тема: Assessment на словаци, немци и македонците
Зимна експертиза в Словакия през април 2013 г. Летна експертиза в Словакия през октомври 2013 г.
Лятна експертиза в Германия през юни 2013 г. Зимна експертиза в Германия през януари 2014 г.
Македонците все още нямат финансови възможности за организация на експертизи. Бил Бейли оглавява тази комисия в УИМЛА и АПХ редовно е добре да му припомня, че имаме желание за изпращане на наш експерт – Орлин Чачановски.
6.Тема: UIMLA 2014-2016
Ще има разговори между Борда и националните асоциации относно бъдещето на УИМЛА. Разговорите вече започнаха в Чехия. Преди събранието в България през ноември 2013 г. ще има такива разговори с българите, испанците и други асоциации. 
7.Тема: Евромийт 2013
Франсоа ни приветства за желанието за участие. Кандидатурата на АПХ за участие на Евромийт 2013 г. е въпрос само на формалност да се гласува.
8.Тема: Годишно общо събрание на UIMLA в Полша през ноември 2014 г.
През ноември 2014 г. годишното общо събрание на UIMLA ще се състои в Полша. Тогава ще бъдат отбелязани 10 г. УИМЛА и 25 г. полска асоциация на водачите.
9.Тема: Членство на UIMLA в UIAA, но като т.нар. observer member в UIAA
По темата работят Клара, от чехите, и Бил Бейли от Великобритания. Въпросът ще бъде решен по време на събранието в България през ноември 2013 г.
10.Тема: Аржентина е приета за аспирант член на UIMLA
С пълно мнозинство Аржентина бе приета за аспирант член на UIMLA.

Снимки от срещата в Чехия 2013


Общо събрание на UIMLA в Италия на 09-10.11.2012 г.


Домакин на тазгодишното общо събрание на UIMLA беше италианската асоциация AIML.
Делегати на Асоциация „Планини и хора” бяха Орлин Чачановски, Явор Стоянов, Кирил Левтеров и Георги Палахутев. 

Най-важното от събранието в Италия:

Основните цели, с които делегатите на АПХ бяха изпратени на събранието, са изпълнени.
1.    Новите стандарти за обучение и практикуване на професията “планински водач” бяха приети във вариант, който отговаря на нашите интереси. Всички наши забележки (одобрени след консултация с всички членове на АПХ още през лятото) бяха приети. Не допуснахме въвеждането на други условия, които биха затруднили обучението в България.
2.    Хърватия беше приета за пълноправен член. Германия и Словакия бяха приети за кандидат-членове (aspirant member).
3.    Неочаквано и въпреки съпротивата на много организации Перу беше приет за пълноправен член, който до момента не провежда зимно обучение. Условието за активиране на членството на Перу е да преминат обучение по лавинно-спасителна акция, бивак в снежна пещера и придвижване в сняг.
4.    Започва експертизата за Република Македония за пълноправно членство. В нея като помощник ще участва български експерт. В момента се уточняват датите за зимната експертиза, която вероятно ще се докладва на извънредното общо събрание на 5-7 април 2013 г. в Чехия.
5.    От всяка организация член се иска информация за това как законово е уреден въпроса за работата на чуждестранни планински водачи в съответната държава.   
6.    Задължителни стават опреснителните курсове или т.нар. Продължаващо Професионално Развитие (Continuing Professional Development, или CPD). Трябва своевременно да решим кои ще са първите курсове, кои ще са лекторите и кога ще се проведат.

Други коментари и наблюдения:
1.    Повечето организации-членки имат проблеми в държавите си, сходни с нашите, а именно: непоследователно законодателство, промени и липси в законодателството; паралелни и конкурентни организации; промени в процеса на обучение и оценяване. Това важи дори за страна като Швейцария!
2.    В UIMLA се оформя група на малки източноевропейски, славянски държави. През следващите 2 години тази група домакинства общите събрания (Чехия, България - 2013, Полша и евентуално Хърватия - 2014). Затова започнахме неформални консултации за съгласуване на интересите ни и прокарване на общ дневен ред като минимум.
3.    Немалка част от делегатите, включително секретарят, не бяха практикуващи планински водачи. Това също показва, че сме в идеалната среда на UIMLA.
4.    Италианската асоциация поиска и им обещахме 2 неща:
a.    Участие на наш инструктор от зимното обучение в семинар при тях (АПХ да ги консултира);
b.    Превод на нашата програма и евентуално тезиси.

Снимки от срещата в Италия 2012


Извънредно общо събрание на UIMLA в България на 12-13.05.2012 г.


Домакин на събранието е Асоциация „Планини и хора”; делегати са Орлин Чачановски и Михаил Михов.
Събранието се провежда в хотел в Драгалевци, София.

Засегнаха се следните въпроси:

Предстояща среща на УС на UIMLA с македонската асоциация в Македония. Целта е да се ускори присъединителния процес на македонците. Трябва да бъдат проведени експертизи; объжда се участие на експерти на АПХ в еспертизите.
 
Преди Euromeet 2013 трябва да се доработят поправките в UIMLA стандарта.
Обсъжда се влизането в стандарта на задължителен опреснителен курс и изпит – Continuing professional development (CPD).  

Патрик (Франция) представя отчети за приключили експертизи в Аржентина и Перу. В тези държави плининските придружители работят на терени, които не са покрити със сняг. Според Патрик UIMLA вече може да приеме Перу за член, но като наложи определени ограничения – например на членската карта да е изписано „без сняг”.
Възниква въпроса как UIMLA да приема асоциации, чиито членове не работят в снежни условия и не провеждат зимно обучение. Изпълнителното бюро желае да промени устава, за да могат да бъдат присъединявани такива асоциация. Този въпрос ще се обсъжда по време на ОС в Италия през ноември 2012 г.

В бъдеще ще се провеждат по две събрания на година, защото UIMLA се разширява. През пролетта на 2013 г. ще се проведе извънредно общо събрание, вероятно в Чехия. 

Доклади за зимна и лятна експертизи на чешката асоциация. Отчетът е положителен. Първите експертизи на чехите не са били добри.
Чешката асоциация е приета за член на UIMLA с условието да се придържат към 12 дневно зимно обучение. Процесът ще бъде наглеждан от Доминик (Белгия).

Проведена е зимна експертиза в Хърватия; докладът ще бъде изпратен скоро. Хърватите очакват по време на ОС в Италия през 2012 да бъдат приети за членове на UIMLA. 

Презентация на словашката асоциация. Те са в самото начало, провеждат пъри курсове. Поляците им помагат. Имат сътрудничество и с чехите.

Представяне на немската асоциация на водачите. В нея членуват както планински придружители, така и високопланински гидове. Немската асоциация иска да стане член на UIMLA. Готови са на промени в своя устав. 

Патрик участва в създаването на нова асоциация – европейска асоциация на водачите в каньоните. Очаква се да бъде регистрирана в края на 2012.

Две студентки от НБУ правят снимки за своя филм за обучение на планински водачи. 
Взети са интервюта от БНР, БНТ и ТВ7.

Снимки от заседанието в България 2012


Общо събрание на UIMLA във Великобритания на 03-07.11.2011 г.


Домакин на тазгодишното общо събрание на UIMLA беше английската асоциация BAIML.
Делегати на Асоциация „Планини и хора” бяха Орлин Чачановски и Кирил Левтеров.

Засегнаха се следните въпроси:

Взе се решение през пролетта на 2012 г. да има извънредно общо събрание.
Българските делегати предлагат това да е в София. Предимствата са: непосредствена близост до международно летище, локация в подножието на Природен парк Витоша, ниски разходи, възможност да присъстват организации от Балканите. Изпълнителният борд е впечатлен от предложените условия и ще обмислят идеята. Президентът на UIMLA също ще търси подходящо място като визира Брюксел.
Една от темите на това извънредно общо събрание ще бъде пълноправното членство на чешката асоциация. Чехите очакват зимна експертиза в началото на 2012 г.

Следващото годишно общо събрание на UIMLA ще бъде в Италия през ноември 2012 г.
Поляците предлагат годишното общо събрание през 2014 г. да бъде в Полша.

Обсъждат се предстоящите експертизи на хърватите (предстоят както лятна, така и зимна експертиза). Хърватите държат да се ускорят нещата, защото имат силно желание да бъдат приети за пълноправни членове на годишното общо събрание в Италия през 2012 г. 

Оформят се работни групи:
По програма „Леонардо”: Филип + 8 страни + Амадео + Клара Хавичкова.
Тема „Комуникации”: Координатор е Летисия и членове Жан-Марк, Маркус, Габриел, Бари Лин и Амадео.

През 2013 година има международна среща Euromeet www.nature-sports.eu в Словакия и UIMLA ще участва.

Изпълнителното бюро ще започне да разучава възможността за електронно гласуване - целта е общите събрание да не са натоварени само с гласувания.

Състоя се много специална вечеря с храни и напитки, донесени от всички делегати.

На 5-ти ноември местни водачи проведоха преход и ни показаха “люлката” на британското планинарство - Езерния Район (Lake District) с множество “хребети и планини” на височина около 800 м. Наред с това имаше и културна обиколка на местни забележителност за делегатите, които нямаха желание за пешеходен преход. 

Снимки от срещата във Великобритания 2011


Общо събрание на UIMLA във Вилярс, Швейцария на 5-8.11.2010 г.


     Домакин на тазгодишното общо събрание на UIMLA беше швейцарската асоциация ASAM. Делегати от страна на АПХ са Момчил Дамянов и Михаил Михов.

     Сред застъпените теми на събранието бяха:

     Изложените доклади на извънредното общо събрание на UIMLA на 06.11.2010 г., проведено в Шамбери, се приемат. Пристъпва се към приемане на нови пълноправни и аспирант членове чрез гласуване.

Националните асоциации на България, Холандия и Италия се присъединяват към UIMLA!

След добре направени презентации бяха приети и два нови аспирант членове – Хърватия и Перу. Перу е първата страна извън Европа, която беше приета в UIMLA за аспирант член. Направиха се презентации на Чехия и Македония за напредъка им като аспирант членове.

     Предложение за проект бюджет за следващия отчетен период. Членският внос от тази година ще бъде 250 евро за организация, а за всеки индивидуален член - 5.30 евро.

     Обсъждания по промените в устава на асоциацията, гласуване на новия устав.

     Новият УС на UIMLA беше гласуван да се намали на трима. С мандат до ноември 2013 г. са избрани: Франсоа (Francois Burthey, Франция) - председател на УС, Шарл (Charles Lehmann, Швейцария) - секретар и Габриел (Gabriel Deramaix , Белгия) - касиер.

Общото събрание през 2011 ще се проведе през ноември в националния парк „Lake District”, Великобритания. През 2012 ОС ще се проведе в Италия, а ОС на UIMLA през 2013 ще бъде в България. Като аргумент за нашата кандидатура използвахме средищното си място на Балканите, към които UIMLA има интерес (Македония, Албания и Босна, Черна гора, Сърбия).

     Направи се предложение - на всяко ОС да има встъпителна вечеря с национални храни и напитки, донесени от делегатите. АПХ даде добър пример тази година и беше в основата на предложението.

     Основни постижения за България, произтичащи от членството в UIMLA :

     Снимки от срещата във Вилярс 2010

     

Среща в Брюксел с Координационния съвет на UIMLA 12-13.12.2009 г.


     В Брюксел през декември 2009 г. бяха изпратени двама представители на асоциация „Планини и хора” - Михаил Михов и Момчил Дамянов. Те я представляваха и на миналото общо събрание в Шамбери, Франция, когато асоциацията беше приета за аспирант-член на UIMLA. От страна на UIMLA присъстваха четиримата от Координационния съвет, избран от ОС в Малмеди през ноември, на което тази година присъстваха само пълноправните членове на UIMLA . От страните аспирант-членове в Брюксел имаше делегати от организациите представляващи България, Италия, Чехия, Холандия и Македония. Бяха представени две нови кандидатури – на Хърватия и Перу. Заседанията не бяха продължителни (по 4-5 часа всеки от двата дни) но презентациите, коментарите и дискусиите бяха много конкретни и успяхме да обменим много информация.

     На тази среща нямаше приемане на нови членове, това ще стане на ОС до година в Швейцария.

     Както всички поканени организации, ние показахме power-point презентация, показваща развитието на обучението на планински водачи за изминалата година и свършеното от асоциацията по отношение на изискванията за придобиване на пълно членство в UIMLA.

     Беше изказано одобрение от Координационния съвет относно изпратените преводи на исканите от тях документи - история за развитие на професията на планинския водач, устав на Асоциация „Планини и хора” (АПХ), наредба 8, регламентираща обучението на планинските водачи в България, правилника на центъра за професионално обучение (ЦПО) към АПХ, лиценза на ЦПО към АПХ.

     Приета беше нашата покана към UIMLA за изпращане на експертна група в края на март за наблюдаване на финала на зимния обучителен модул. Конкретни подробности за това посещение ще получим през януари, когато ще бъде определено кои ще участват в комисията (тя ще се състои от двама представители на UIMLA).

     Снимки от срещата в Брюксел 2009

     

България стана кандидат-член на UIMLA


     Между 6 и 9 ноември 2008 г., във френския град Шамбери се проведе годишното общо събрание на UIMLA (Съюз на Международните Асоциации на Планинските Водачи**). Домакин на събитието бяха SNAM (Националният синдикат на придружителите в планината) - френската асоциация, която членува в UIMLA. Тя е и най-голямата - с над 2100 члена, дипломирани планински водачи.

     За участие като наблюдател в общото събрание и представител на професионалната среда в България в Шамбери беше поканена и Асоциация „Планини и хора”. За Франция от Асоциацията заминаха Михаил Михов и Момчил Дамянов. Целта беше да се представи дейността на АПХ (най-вече тази на професионалния учебен център към нея), както и развитието на професията планински водач в България.

     В рамките на събитието, на 7 ноември пред общото събрание се представиха новите кандидати за членство в организацията - Холандия, Чехия и Македония, като кандидатурите им бяха приети и те станаха кандидат-членове. В този ден българските представители решиха, че България има всички шансове да стане част от UIMLA. На 8 ноември след една много успешна презантация и гласуване страната е приета за кандидат-член с пълно мнозинство (право на глас имат само страните - пълни членове).

     Като резултат на това Асоциацията очаква да получи документи, от които да стане ясно какви стъпки трябва да предприеме, за да получи пълноправно членство. Двама делегати, представящи България и асоциация „Планини и хора”, ще присъстват и на следващото общо събрание на UIMLA в Белгия през 2009 г.

     Снимки от срещата в Шамбери 2008
Посетете и страницата ни във Facebook